นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการในฐานะโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อมูลการชักชวนให้เข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจชุมชนสร้างไทย และให้โอนเงินเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกนั้น ธ.ก.ส.ขอแจ้งว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อ หรือโอนเงินไปให้เด็ดขาด 

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

          ทั้งนี้ โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยเป็นนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งรูปแบบการดำเนินงาน เริ่มจากการค้นหาและเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่มีศักยภาพนำมาพัฒนาและต่อยอดเป็นธุรกิจชุมชน ทั้งด้านอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่มูลค่า ได้แก่ การผลิต รวบรวม แปรรูป ท่องเที่ยวชุมชน และการตลาด มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรของชุมชนเป็นหลักและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยและงบประมาณในการเข้ามาช่วยพัฒนา

 

          นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร Smart Farmer และ SMAEs ที่เป็นหัวขบวน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย รายละเอียดของโครงการต่างๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 02 555 0555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเห็นการกระทําความผิดในลักษณะดังกล่าว ธนาคารจะดําเนินการเอาผิด ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป