คมชัดลึกออนไลน์ 8 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ผุดอีกแหล่งน้ำรับพื้นที่เกษตรขยายตัว ภัยแล้ง ฝุ่นPM 2.5

21 มกราคม 2563 - 00:00 น.
แหล่งน้ำ,กรมชลประทาน,ฝุ่นพีเอ็ม 25,ภัยแล้ง,อ่างน้ำ,เชียงใหม่,ข่าววันนี้
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 297 ครั้ง

กรมชลฯเล็งสร้าง 2 อ่างเก็บน้ำ จ.เชียงใหม่  รองรับพื้นที่เกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้น ภัยแล้ง ทั้งฝุ่นPM 2.5


 

21 มกราคม 2563 นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า สั่งการให้โครงการชลประทานเชียงใหม่จัดหาแหล่งน้ำไว้สนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าซึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

โดยหน่วยงานในพื้นที่ต้องการใช้น้ำเพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและเปิดละอองน้ำตามตึกสูงในเขตเมืองเชียงใหม่เพื่อช่วยสลายฝุ่นละออง PM 2.5 ให้ลดลง รวมทั้งประชาชนได้ใช้น้ำประปาฉีดพ่นทำละอองน้ำบริเวณที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งน้ำประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวม 12 แห่ง ส่วนขนาดเล็ก 117 แห่ง มีน้ำรวมกันร้อยละ 43 ของความจุอ่างทั้งหมด


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

นอกจากนี้ยังสำรองน้ำดิบไว้ที่แก้มลิงในค่ายทหารตลอดแนวคลองชลประทานไว้เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปาเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งมีอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงซึ่งอยู่หลังสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีเพื่อสนับสนุนภารกิจใช้เฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำไปดับไฟป่า เนื่องจากการกรณีที่เกิดไฟไหม้ในป่าลึก เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการได้ยากลำบาก

 

ส่วนการผลิตน้ำประปาในเขตเมืองซึ่งมีสถานีสูบน้ำ 8 แห่ง โดยลำเลียงน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและคลองชลประทานแม่แตง อำเภอแม่แตงมา 4 ล้าน ลบ.ม. ต่อเดือน ซึ่งสามารถเลี้ยงบางพื้นที่ของจังหวัดลำพูนด้วย ยืนยันว่า น้ำดิบที่สำรองมีน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้

 

ขณะที่ภาคการเกษตรนั้น กรมชลประทานเร่งช่วยเหลือชาวสวนลำไยกว่า 300 คนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากอ่างเก็บน้ำโป่งจ้ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำเพียง 8 ตารางกิโลเมตร ด้วยปัจจัยด้านภูมิประเทศที่ทำให้มีฝนตกน้อย ดังนั้นปริมาณน้ำเก็บกักจึงไม่เต็มความจุอ่างฯ

 

ส่วนฝายแม่ตื่นที่ช่วยผันน้ำจากลำน้ำแม่ตื่นลงสู่อ่างโป่งจ้อ ปัจจุบันเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานกว่า 20 ปีทำให้การผันน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อไม่เต็มประสิทธิภาพ จนชาวสวนต้องตักน้ำจากแม่น้ำปิงใส่รถบรรทุกเติมใส่อ่างเก็บน้ำเอง กรมชลประทานวางแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง พร้อมเตรียมเครื่องจักรกลอื่น ๆ ไว้ที่บริเวณประตูระบายน้ำดอยน้อย อำเภอดอยหล่อเพื่อสนับสนุนการแก้ภัยแล้งในพื้นที่

 

อีกทั้งจะเร่งซ่อมแซมระบบท่อผันน้ำที่ชำรุดให้เสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝนหน้าเพื่อให้สามารถผันน้ำจากฝายแม่ตื่นลงสู่อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อได้ดีขึ้น โดยจะเร่งรัดการสำรวจออกแบบและก่อสร้างให้เร็วขึ้นภายในปี 2564 - 2565 จากแผนเดิมที่ตั้งไว้ในปี 2566 

 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และรองรับการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น กรมชลประทานมีแผนที่จะจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 2 แห่ง ที่สามารถ. ผันน้ำไปช่วยอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อได้ คือ อ่างเก็บน้ำแม่หอย อ.จอมทอง ความจุ 9.5 ล้าน ลบ.ม. และ อ่างเก็บน้ำแม่วาง อ.แม่วาง ความจุ 20.5 ล้าน ลบ.ม.  

 

รวมทั้งจะพิจารณาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างของโครงการฯ ได้แก่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าล้อ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าลาน

 

ทั้งนี้ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ที่ประตูระบายน้ำฝายดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ หากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สามารถแจ้งรับการช่วยเหลือได้ตลอดเวลา

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ