คมชัดลึกออนไลน์ 31 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

พลิกโฉมระบบแจ้งเตือนคุมเข้มสินค้าประมงมีความเสี่ยง

19 มกราคม 2563 - 00:00 น.
ประม,ผู้ประกอบการ,ระบบแจ้งตรวจสินค้า,ข่าววันนี้
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 171 ครั้ง

เปิดห้องชี้แจงผู้ประกอบการเผยเวอร์ชั่นใหม่ ลดความยุ่งยาก เพิ่มความสะดวก นำเข้าส่งออกสัตว์น้ำไทยทั่วโลก      


19 มกราคม 2563 กรมประมงชี้แจงผู้ประกอบการ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งตรวจสินค้าประมงภายใต้หลักบริหารจัดการความเสี่ยง (Smart FSW) ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) ช่วยอำนวยความสะดวก ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการนำเข้าส่งออกให้ผู้ประกอบการ 


 

 

 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง  กล่าวว่า จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น กรมประมงได้พัฒนารูปแบบการขออนุญาตนำเข้าส่งออกจากรูปแบบเอกสาร เปลี่ยนเป็นการนำระบบการขอใบอนุญาตและใบรับรองการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตผ่านอินเตอร์เน็ต (Fisheries Single Window : FSW) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางการค้า เกิดความสะดวก ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ลดเอกสาร อันจะนำไปสู่การลดความผิดพลาดด้านข้อมูล เพิ่มความถูกต้องโปร่งใสด้วยการตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Data Cross Checking) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสารได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับควบคุมของหน่วยงานรัฐ  และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐ-ผู้ประกอบการ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าประมงและเป็นการเพิ่มทางเลือกการให้บริการแก่ประชาชนด้วย 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

ปัจจุบันระบบ FSW ของกรมประมง มีการพัฒนาจนสามารถรองรับการออกใบอนุญาตตามกฎหมายและภารกิจงานที่มีการปรับเปลี่ยน รวมถึงการพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการลงทะเบียนกับระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  และพัฒนาระบบการแจ้งการตรวจปล่อยสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

 

โดยการนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการพัฒนาระบบประมวลผล เพื่อในการเปิดตรวจสินค้าประมงที่นำเข้าส่งออกนำผ่าน โดยมีหลักทั่วไปว่าจะมุ่งเน้นควบคุมเฝ้าระวังในสินค้าที่มีความเสี่ยง และผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก และตัวแทนออกของที่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายประมงหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 

 

 

ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแล การควบคุมตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ FSW ที่มุ่งพัฒนาให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยบริการ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการสามารถดำเนินพิธีการศุลกากรแบบไร้กระดาษได้อย่างเต็มรูปแบบ ลดเวลาและขั้นตอนการติดต่อ รองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเชื่อมโยงกับระบบ ASEAN Single Window (ASW) ในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ