หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ประดับในแต่ละสกุล ที่ต่างก็มีให้เห็นถึงความโดดเด่นเป็นที่สะดุดตา จนมีการนำมาเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่แบบธรรมดาให้เปลี่ยนเป็นไม้ประดับที่มีมูลค่าสูง พร้อมมีรูปแบบการใช้งานที่สวยเด่นตามรูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี กระทั่งขยับให้เป็นเส้นทางอาชีพอีกสายงานหนึ่ง ที่ค่อย ๆ สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ในแต่ละคนที่มีความเชื่อในความแตกต่างของอาชีพ 

 ถอดบทเรียน"แก้วกาญจนา" ตอน1

   

           และยอมรับในความเรียบง่ายไม่โลดโผนหวือหวาอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนอีกหลาย ๆ คนในสาขาวิชาชีพอื่นให้การยอมรับ และใช้บริการเลือกซื้อไม้ประดับเหล่านั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน โดยที่ในบางคนที่ปลูกเพื่อสะสมหรือจากการปลูกเล่นให้เป็นงานอดิเรก ได้ค่อย ๆ เริ่มมีความชัดเจนขึ้นและได้กลายเป็นงานหลัก ที่ใช้ทั้งเวลา แรงกาย แรงใจ เข้าไปจัดการด้วยความผูกพัน พร้อมกับแบ่งเวลาก้าวเข้าสู่สังคมใหม่ที่มีทั้งผู้ผลิตและผู้ขายให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันและกัน ที่ต่างได้พูดคุยอย่างเข้าใจในภาษาของคนกลุ่มเดียวกัน

 ถอดบทเรียน"แก้วกาญจนา" ตอน1

            และกลุ่มผู้ผลิตไม้ประดับในสกุลเดียวกันกับ แก้วกาญจนา(Agleaonema) ก็นับเป็นไม้อีกวิถีที่ผู้ผลิตบางส่วนก็ได้มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มตั้งแต่ขนาดเล็กขึ้นไปเพื่อทำกิจกรรมที่สอดคล้องต่อกัน แต่คนที่ปลูกเลี้ยงไม้ชนิดนี้ก็มิได้มีการผลิตเพียงแค่ แก้วกาญจนา อย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ในแปลงผลิตกลับยังมีการปลูกไม้ชนิดอื่นควบคู่กันไปตามความชอบและโอกาสที่ผันแปรไปตามกระแสนิยมได้อยู่ตลอดเวลา

 ถอดบทเรียน"แก้วกาญจนา" ตอน1

             ซึ่งที่ผ่านมา แก้วกาญจนา จึงเป็นไม้ที่มีการผลิตเพื่อตอบโจทย์การใช้จริง และมีการผลิตเพื่อเก็งกำไรไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาดังกล่าวก็ว่าได้ เหตุการณ์ที่เคยผ่านมาก็นับได้ว่ามีส่วนช่วยให้เกิดอัตราเร่งพัฒนาการให้ไม้ประดับที่มีอยู่เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในไม้สกุลนี้ และให้มีความเฉพาะในทิศทางที่ต้องการเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย โดยได้ถูกกำหนดรูปลักษณ์ สีสัน ขนาด และจำนวนในชนิดที่ต้องการให้สอดคล้องกับการตลาดที่มีรองรับทุกๆโอกาสอยู่ตลอดเวลา

 ถอดบทเรียน"แก้วกาญจนา" ตอน1

      

           แก้วกาญจนาในวันนี้แม้จะมีชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในระบบการค้าอยู่มากมาย นั่นก็ใช่ว่าจะมีปริมาณที่สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน.. หากแต่จะนับย้อนกลับไปราว 6-7 ปีที่ผ่านมา ต้นแก้วกาญจนาได้ถูกยกให้เป็นไม้ในกระแสที่ร้อนแรงไม่แพ้ไม้ประดับชนิดอื่นใดเลย ด้วยความต้องการที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้น และมูลค่าที่รู้แล้วต้องทำให้หัวใจพองโต จนอยากจะครอบครองเป็นเจ้าของ เพื่อหวังขยายและทำกำไรด้วยเทคนิคต่าง ๆ สารพัดวิธี เพื่อการได้มาซึ่งหน่อพันธุ์ที่พร้อมจะเลี้ยงให้เติบโต  

 ถอดบทเรียน"แก้วกาญจนา" ตอน1