“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”คำขวัญวันเด็กปีนี้ที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม เพื่อสื่อความว่าเด็กไทยยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทย รับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกันด้วย

ชวนเที่ยวงานวันเด็กฯที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

"สหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ"(ขวา)ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

 

              ในปีนี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดงานวันเด็กกันอย่างคึกคัก หนึ่งในนั้นคือ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้จัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่อีกปี เพื่อให้เด็กๆ ที่ถือเป็นเมล็ดพันธุ์ของพระราชาได้มีโอกาสเรียนรู้งานด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและการทดลองปฏิบัติจริง ภายใต้ชื่องาน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา”

              “ท่องโลกเกษตร” ตามผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "สหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ" ไปสัมผัสกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีกิจกรรมทางด้านการเกษตรที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้สัมผัสกัน

               สหภูมิบอกว่า พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้แบบมีชีวิต ที่ให้ความสำคัญกับเด็ก เยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา และขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต และเพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าใจ เรียนรู้วิถีเกษตรจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ได้ความรู้ฝึกทักษะการเกษตรสู่การพึ่งพาตนเองในอนาคต สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ชวนเที่ยวงานวันเด็กฯที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

                ภายในงานเมล็ดพันธุ์ของพระราชาจะได้เรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียงที่สอดแทรกสาระความรู้ สนุกอัดแน่นทุกกิจกรรม ลงมือปฏิบัติจริงผ่านเกมสนุกๆ อาทิ จักรยานสูบน้ำ ปลูกผักกลับบ้าน ต่อวงจรโซลาร์เซลล์ ตามล่าหาเมล็ดพันธุ์ นาปาเป้า หนูน้อยจ่ายตลาด ประดิษฐ์พวงกุญแจจากหญ้าแฝก และอีกมากมายกว่า 30 ฐานการเรียนรู้ สนุกสนาน ลุ้นรับของรางวัลมากมาย จากกิจกรรมสนุกๆ ที่มีให้เลือกสารพัด เช่น แม่นจริงยิงหนู แตะบอลเข้ารู บันไดงู โยนห่วง จับได้ ดมดี สนุกครบครันพร้อมรับของรางวัลกลับบ้าน

               เป็นงานจัดเต็มให้เด็กๆ เข้ามาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ทั้ง 6 พิพิธภัณฑ์ เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9  และสนุกทะลุจอไปกับการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ จัดเต็ม 7 เรื่อง 7 รส จัดเต็มตลอดงานตามรอบการเข้าชม ที่สอดแทรกสาระความรู้ต่างๆ ให้เยาวชนไทยได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

              อิ่มอร่อยกับอาหาร เครื่องดื่ม เติมพลังแห่งการเรียนรู้จากผลผลิตทางการเกษตร แวะถ่ายภาพ เช็กอิน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM เดินเล่นชิลๆ บนสะพานไม้ไผ่กลางแปลงนาอินทรีย์ ชมเรือขุดลอกคลอง สมัยรัชกาลที่ 5 ถ่ายภาพกับเรือนไทยโบราณ 4 ภาค ชิมกาแฟอินทรีย์ และช็อปอาหารคาวหวานที่ WISDOM FARM

ชวนเที่ยวงานวันเด็กฯที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

             พลาดไม่ได้!! ที่จะพาลูกหลาน เมล็ดพันธุ์ของพระราชา มาสร้างประสบการณ์ให้เติบใหญ่เป็นต้นไม้ที่แข็งแรง หยั่งรากลึกลงดิน ออกดอกผลที่สวยงามกล้าที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตามวิถีของตนเอง เพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมร่วมแสดงพลังเด็กไทยยุคใหม่ ที่รู้ทันเทคโนโลยี รู้จักหน้าที่พลเมืองไทย และเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสร้างความสามัคคีให้แก่สังคมไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ก้าวไกลในอนาคต

 

            สำหรับสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2539  

                และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม  2545 ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการบริหารงานตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ปี 2552 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2552 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน