ต่อจากเสาร์ที่แล้ว 

           สวัสดีปีใหม่ปีหนูร่าเริงหรือหนูหงอย แล้วแต่มุมมองของใครนะครับ เริ่มต้นปีใหม่หวังว่าจะมีสิ่งดีๆ มาสู่ผู้อ่านทุกท่านนะครับ ตอนที่แล้วได้พูดถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของเขียวหมื่นปีที่ผู้ผลิตเริ่มหาเก็บชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ตามแหล่งต่างๆ ทั้งจากระบบการผลิตที่มีอยู่บ้างแล้ว ไปจนถึงการรวบรวมจากแหล่งธรรมชาติ จนต่อมาได้ถูกเก็บมาอยู่ในมือนักปรับปรุงพันธุ์ จนได้ลูกไม้จากการผสมทั้งด้วยความตั้งใจและมีการกลายต่างไปจากชนิดพันธุ์ที่มีอยู่อย่างไม่เคยมีมาก่อน

"เขียวหมื่นปี" จากไม้ป่าด้อยค่าสู่ราชาไม้ใบ ตอน3

     

    วันนี้มาว่ากันต่อถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นในวงการไม้ประดับในพืชสกุลเขียวหมื่นปี (Agleaonema) เริ่มมีความชัดเจนขึ้นมาเป็นลำดับ ภายหลังที่มีการใช้และรู้จักอย่างแพร่หลายเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวตามระบบการผลิตและการตลาด ที่ต่างได้รับรู้ถึงมูลค่าและราคาที่เป็นแรงจูงใจ จนเริ่มมีการขยายปริมาณเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 

          ด้วยความสวยแปลกใหม่ของไม้ที่ถูกรวบรวมและสะสมไปสู่การปรับปรุงพันธุ์ที่มีขึ้นด้วยความบังเอิญและด้วยความตั้งใจของเกษตรกร ที่มีทักษะความรู้เชิงลึก ได้ปรับปรุงพันธุ์ไม้จากธรรมชาติจับคู่ข้ามชนิดพันธุ์ นำลักษณะยีนเด่นที่แฝงอยู่ภายในพืชแต่ละชนิดในไม้สกุลนี้ โดยที่แทบจะสังเกตเห็นได้ยากผสมข้ามจนได้ลูกไม้ชนิดใหม่ที่มีสีสันพร้อมลักษณะลำต้นและใบสวยเด่นแปลกตาออกไปจากต้นเดิมอย่างที่ไม่เคยมีมาเป็นอย่างมาก

"เขียวหมื่นปี" จากไม้ป่าด้อยค่าสู่ราชาไม้ใบ ตอน3

         ชนิดพันธุ์ใหม่ของพืชที่มีชื่อว่า "เขียวหมื่นปี” นี้ มิใช่มีแต่เพียงบ้านเราเท่านั้น การพัฒนาพันธุ์จึงดูเหมือนถูกกระตุ้นจากการใช้โดยมีผู้ซื้อและนักสะสมเป็นตัวตั้ง ซึ่งนักเกษตรตัวจริง ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็มักจะใช้ความรู้ ความสามารถสร้างโอกาสดีๆ เช่นนี้อยู่เสมอ และทุกครั้งที่ได้พันธุ์ดีชนิดใหม่ๆ ก็มักจะสร้างชื่อเสียงพร้อมกับเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาทันที

         โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ไม้ใหม่ๆ หากมีจุดเด่นพร้อมๆ กันหลายๆ ด้านก็จะเป็นส่วนยิ่งเพิ่มความต้องการต่อระบบขึ้นมาทันที โดยจากการเริ่มต้นให้คนทั่วไปได้รู้จักผ่านสื่อต่างๆ แม้กระทั่งการเปิดตัวจากการจัดแสดงหรืองานประกวดที่มีรางวัลใหญ่การันตี ไม้ชนิดใหม่ดังกล่าวนี้ก็จะยิ่งเป็นที่รู้จักและมีความต้องการขนานขึ้นมาในระบบการค้าสมตามเจตนารมณ์ ที่อยากให้เกิดขึ้นภายหลังการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เราจึงได้เห็นการเปิดตัวลูกไม้ใหม่ที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจ อันจะต่อเชื่อมมาจากทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ประกอบกับคำว่าโชค ขึ้นมาพร้อมๆ กันด้วย

 

"เขียวหมื่นปี" จากไม้ป่าด้อยค่าสู่ราชาไม้ใบ ตอน3