23 ธันวาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าเตรียมส่งร่างกฎหมายพ.ร.บ.วัตถุอันตราย ที่ปรับแก้ใหม่ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย(คก.วอ.) เพื่อทราบ  

 

ทั้งนี้ตามกฎหมาย พ.ร.บ.วัตถุอันตราย มีอยู่แล้วได้ปรับบางข้อไม่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน มาเพิ่มให้รัดกุม ครอบคลุมสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกชนิด การนำเข้า การผลิต ต้องผ่านโรงงานที่มีมาตรฐานสากล มีห้องแล็ปติดตามตรวจสอบความเป็นพิษและสารตกค้างได้ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ จะควบคุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

 

สิ่งสำคัญที่สุดคือยึดหลักสุขภาพ ความปลอดภัยของประชาชน จะต้องมาก่อน โดยคุมเข้ม ผู้นำเข้า โรงงาน ร้านค้า โดยเฉพาะสารไกลโฟเซต ที่คก.วอ.มีมติกำจัดการใช้  ต่อไปจะต้องควบคุมให้สารไกลโฟเซต เป็นชื่อการค้าเพียงชื่อเดียว ไม่ให้ไปแตกหลายยี่ห้อ จากที่ผ่านมา จึงไม่ใช่มาตรการจำกัดการใช้ที่ถูกต้อง 


มาตรการจำกัดการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายทางเกษตร จะต้องรายงานทุก 15 วัน เข้ามาให้หน่วยงานที่กำกับควบคุม สามารถติดตามได้ ว่าร้านไหน ขายไปเท่าไหร่ ขายให้กับผู้ผ่านการอบรมใช้สาร หรือไม่ ต้องแจ้งให้ชัดเจนและถ้าวันใด ต้องยกเลิกสารเหล่านี้ จะรู้ได้ทันทีว่าร้านไหน ขายเท่าไหร่ โรงงานสต็อกเท่าไหร่ จะไม่เกิดปัญหาตัวเลขบวม เหมือนในขณะนี้ที่กรมวิชาการเกษตร รายงานตัวเลขสต็อกสารดิ้นได้ตลอดเวลา

 

ดังนั้นร่างพ.ร.บ.ใหม่ จะควบคุมตรงนี้ได้ทุกสารเคมี ช่วงนี้ให้ระยะเวลาปรับตัวผู้นำเข้าสารเคมีมีพิษเข้ามา ต้องเข้าใจใหม่ ถึงมาตรการจำกัดการใช้ และการแบน 2 สาร พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ที่เกิดขึ้นปีหน้า จะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง ชัดเจนทุกพื้นที่  มีหน่วยงานติดตามผลตลอดเวลา ไม่ใช่ทำกันอยู่แค่ในกระดาษ 

 

น.ส.มนัญญา กล่าวว่าตั้งแต่มาเป็นรมช.เกษตรฯไม่อนุญาตให้สาร 3 ตัว พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส นำเข้าประเทศไทย แต่ตอนนี้กลับมีสต็อกเพิ่ม 2.4 หมื่นตัน จากตอนแรกที่กรมวิชาการเกษตร แจ้งคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีสต็อก 2.3 หมื่นตัน ดังนั้นเมื่อพ.ร.บ.ผ่านคก.วอ.รับทราบ แล้วจะมาประกาศกฎกระทรวง โดยรมว.เกษตรฯ ลงนาม  


“เรื่องการลักลอบ จะไม่มีเมื่อร่างกฎหมายตัวนี้ออกมา ทุกขั้นตอนรัดกุม และราคาต้องควบคุมได้เพราะยกเว้นภาษี นำเข้า ในส่วนส่งออก จะหารือหน่วยงานที่ดูแลต่อไป ดูว่าการเก็บภาษี จะแยกมาเพื่อส่งออก และนำรายได้จากนี้ไปใช้พัฒนาวิจัยภาคเกษตร จะเหมือนกับภาษีบาป เหล้า บุหรี่”น.ส.มนัญญา กล่าว