เขียวหมื่นปี หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “แก้วกาญจนา” หรือ“อโกลนีมา” (Agleaonema)  หรือที่คนโบราณเรียกว่า"ว่านขันหมา"เป็นไม้ป่าโบราณประเภทไม้ล้มลุก เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ในธรรมชาติจะแพร่พันธุ์โดยการงอกของเมล็ด ลักษณะลำต้นสีเขียว แตกใบออกตามลำตันตั้งแต่โคนต้นขึ้นไปคล้ายข่าหรือพืชตระกูลว่าน

 "เขียวหมื่นปี"จากไม้ป่าด้อยค่าสู่ราชาไม้ใบ ตอน1

           ใบมีอายุนานไม่ค่อยร่วงพลัดใหม่ จนมีลักษณะเป็นทรงพุ่มหนา ลักษณะใบมีสีเขียวสดถึงเขียวเข้ม บางสายพันธุ์มีแถบสีขาวกระจายทั่วไป คล้ายกับต้นสาวน้อยปะแป้ง ซึ่งมักทำให้เข้าใจผิดบ่อยครั้ง ใบมีลักษณะเรียวตรงก้านใบ กว้างตรงกลาง และเรียวลงในส่วนปลายใบ ความยาวของใบประมาณ 30-50 เซนติเมตร ใบกว้างประมาณ 10-20 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์

 "เขียวหมื่นปี"จากไม้ป่าด้อยค่าสู่ราชาไม้ใบ ตอน1

 

                เขียวหมื่นปี มีลักษณะเป็นลำต้นตั้งขึ้นเหนือพื้นดิน จะมีบ้างที่ล้มทอดเอน ด้วยความยาวและน้ำหนักของลำต้นที่มีอายุยาวนานหลายปีนั่นเอง แต่เดิมมักพบพืชชนิดนี้ขึ้นอยู่ทั่วไปเป็นกลุ่มตามป่าดิบชื้นที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พบมากในเขตภาคตะวันออกและแถบทางตะวันตกหลาย ๆ จังหวัด จรดไปถึงภาคใต้ รวมถึงอีกหลายๆพื้นที่ในในเขตทวีปเอเชีย โดยเฉพาะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย่านประเทศเพื่อนบ้านเรา

 "เขียวหมื่นปี"จากไม้ป่าด้อยค่าสู่ราชาไม้ใบ ตอน1

                 ลักษณะเด่นของไม้ชนิดนี้อยู่ตรงที่มีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมได้ดี และส่วนใหญ่มีลำต้นแตกขึ้นเป็นกอ เกิดหน่อโดยรอบลำต้นแม่เหนือดิน ดูเป็นข้อปล้องจากร่องรอยการหลุดร่วงของกาบใบ และมีระบบรากเจริญเติบโตได้เร็ว เกิดได้โดยรอบลำต้นจึงช่วยยึดเกาะพยุงลำต้นได้ดี ทำให้มีประสิทธิภาพในการดูดเก็บความชื้นในธาตุอาหาร แม้จะผ่านฤดูกาลที่ไม่ปกติ ก็ไม่ค่อยส่งผลมากสักเท่าไรนักต่อพืชสกุลนี้ และด้วยที่เป็นพืชอวบน้ำ มีใบเรียวหนามีสีเขียวเข้มให้ดูสวยตลอดทั้งปี แทบไม่มีแม้แต่โอกาสจะพักตัวจากการปลูกเลี้ยง จึงอาจเป็นที่มาของชื่อไม้ชนิดนี้ที่มีการพบในช่วงเริ่มแรก ให้เรียกแบบที่เข้าใจตรงกันว่า “เขียวหมื่นปี” โดยมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ดูแตกต่างไปจากไม้ทั่วไป และมีเรื่องราวต่างๆ มากมายเกี่ยวกับไม้ประดับชนิดนี้ จนเป็นที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาต่อมา

           "เขียวหมื่นปี"จากไม้ป่าด้อยค่าสู่ราชาไม้ใบ ตอน1

                                                       

        ชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในธรรมชาติของไม้สกุลนี้คงมีไม่มากสักเท่าไรนัก เมื่อเทียบกับไม้อีกหลายๆสกุล แต่ด้วยความสำคัญและการมีโอกาส จึงทำให้ไม้ชนิดนี้ไต่เต้าไปอยู่ในสถานะที่ไม่ด้อยกว่าไม้ชนิดอื่นใด และด้วยความเชื่อถึงความเป็นมงคลที่มีมากับไม้ประดับชนิดนี้ ได้เชื่อมไปสู่กำลังใจยังผู้ปลูกเลี้ยง ถึงการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง และช่วยเพิ่มพูนโชคลาภต่างๆมายังเจ้าของต้นไม้ชนิดนี้ จึงทำให้ไม้ประดับชนิดนี้ค่อยๆได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาต่อมา จนได้มีการปลูกเลี้ยงเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าวเป็นอีกส่วนหนึ่ง 

 "เขียวหมื่นปี"จากไม้ป่าด้อยค่าสู่ราชาไม้ใบ ตอน1