คราวทีี่แล้วพูดถึงการปลูกเลี้ยง“ดิฟเฟนบาเกีย(Dieffenbachia)”ซึ่งเป็นที่รู้กันดีในหมู่นักปลูกเลี้ยงว่า เป็นพืชที่ปลูกเลี่้ยงง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี  ที่สำคัญคือไม่มีแมลงศัตรูพืชรบกวนหรือเข้าทำลาย  จึงทำให้ไม้ชนิดนี้มักไม่ค่อยมีร่องรอยการทำลายจากสัตว์และแมลงศัตรูพืชอื่นใดเลย

"ดิฟเฟนบาเกีย" เพิ่มทางเลือกให้วงการไม้ประดับ

 

"ดิฟเฟนบาเกีย" เพิ่มทางเลือกให้วงการไม้ประดับ

            อาทิตย์นี้มาว่ากันต่อถึงประโยชน์ของพืชชนิดนี้ที่ไม่ใช่แค่ไม้ประดับเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย และหลายครั้งที่มีการกล่าวถึง“ดิฟเฟนบาเกีย(Dieffenbachia)” ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงไม้ประดับที่มีเรื่องราวอันแสนยาวนาน ที่แม้จะมองทุกๆครั้งก็คงจดจำและเทียบเคียงไปถึงต้น“สาวน้อยประแป้ง”จนกระทั่งบางครั้งก็มักเหมารวมให้ไม้ที่อยู่ในสกุลนี้และมีรูปร่างคล้ายกัน ถูกยกให้เป็นไม้ที่มีชื่อจำง่ายๆนี้ไปโดยปริยาย 

    แต่ในระบบการผลิตและในระบบการจำหน่ายต้นสู่ตลาดก็คงยังมีชนิดพันธุ์อยู่อีกหลากหลายและแตกต่างกันไป จนบางครั้งอาจไม่มีความคล้ายกับชนิดพันธุ์ที่มีการรู้จักกันดีอยู่แล้วชนิดดังกล่าวนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ขนาด ลักษณะทางกายภาพอื่นๆรวมถึงลวดลายและสีสันที่แปลกตาออกไปจากชนิดพันธุ์ที่พบเห็นแต่เดิมไปมากเลยทีเดียว

"ดิฟเฟนบาเกีย" เพิ่มทางเลือกให้วงการไม้ประดับ

ไม้ในสกุลนี้ทุก ๆ ชนิดแม้จะมีมิติทางความต่างที่บางครั้งจะดูคล้ายกับไม้ในสกุล"เขียวหมื่นปี(Aglonema)"ไปบ้าง แต่ด้วยเอกลักษณ์ที่มีอยู่แบบเฉพาะตัวก็ทำให้การจำแนกไม้ทุกชนิดพันธุ์ในกลุ่มนี้ไม่มีข้อต้องกังขาถึงลักษณะที่ดูคล้ายอย่างใกล้เคียงกัน ด้วยความรู้และความเข้าใจที่ต่อเชื่อมเป็นประสบการณ์ จนเป็นข้อสังเกตในการจดจำถึงความต่าง 

            ทั้งสรีระโดยรวม ลักษณะลำต้น ก้านใบและดอก ไปจนถึงลวดลายที่ปรากฏที่เห็นได้อย่างชัดเจน อันจะให้เข้าใจลงไปถึงรายละเอียด รวมถึงส่วนปลีกย่อยลึกลงไปอย่างน้ำยางของดิฟเฟนบาเกียที่มีกลิ่นเฉพาะตัวที่เกิดจากภายหลังการตัดชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆก็สามารถรับรู้ได้ทุกครั้งไป 

            แต่สำหรับเกษตรกรผู้ผลิตที่มีทักษะความรู้และมีความชำนาญโดยตรง เพียงแค่การพบเห็นครั้งแรกก็สามารถจำแนกได้ทันที ทั้งที่ชนิดพันธุ์ที่พบเห็นอาจแตกต่างไปจากพันธุ์ที่มีอยู่เดิมและพบเห็นได้บ่อยครั้งก็ตาม

"ดิฟเฟนบาเกีย" เพิ่มทางเลือกให้วงการไม้ประดับ

     

         ความต่างของไม้ชนิดนี้เมื่อเทียบกับไม้ชนิดอื่นที่มีอยู่ได้กลายเป็นอีกโอกาสที่พร้อมจะเป็นการเพิ่มช่องทางการผลิตเพื่อจำหน่าย ที่มีความแตกต่างบนความคล้ายกับพืชสกุลอื่น อันมีความหลากหลายที่ต่างออกไปให้ได้เข้าถึงอีกโอกาสที่พร้อมกัน ในการที่จะเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมในรายละเอียดที่มีข้อปลีกย่อยลงไปให้เกิดการลงตัวและพอดีต่อการใช้งานในรูปลักษณ์แบบนี้

           นอกจากนั้นยังมีรูปแบบการใช้ที่หลากหลายออกไป ซึ่งถูกปรับเปลี่ยนจากการใช้ในภาพเดิมๆโดยเป็นอีกโอกาสทางเลือกให้กับวงการจัดตกแต่งเลยทีเดียว !

"ดิฟเฟนบาเกีย" เพิ่มทางเลือกให้วงการไม้ประดับ