28 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงข่าวที่ว่า ตนลงนามในเอกสารส่งถึงคณะกรรมการวัตถุอันตรายจนเป็นผลให้มติเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 22 ตุลาคม   

 

 

โดยนายเฉลิมชัย ยืนยันว่า ไม่ได้ลงนามในเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น แม้กระทั่งหนังสือที่จะต้องนำเรียนนายกรัฐมนตรีซึ่งมอบหมายให้รับฟังความเดือดร้อนของเกษตรกรก็ยังไม่ได้ลงนามเนื่องจากก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีไปราชการที่เกาหลี สำหรับการลงความเห็นของกรรมการวัตถุอันตรายที่เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ 4 คนนั้น ตนไม่ได้ชี้แนะเรื่องใด ๆ ให้เป็นดุลพินิจของแต่ละคน โดยพิจารณาจากข้อมูลของที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย

 

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า ที่มีการกล่าวหาว่า ใช้กลยุทธ์หักหลังพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ยืนยันไม่ได้หักหลังใคร โดยเฉพาะกับพรรคภูมิใจไทย ตนสนิทสนมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดี นัดรับประทานอาหารด้วยกันบ่อยและหลังจากนี้จะนัดกันอีก

 

ส่วนที่น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า ตนลงนามในหนังสือ อีกทั้งกรมวิชาการเกษตรเสนอข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รายงานน.ส.มนัญญาซึ่งกำกับดูแลกรมวิชาการเกษตรนั้น นายเฉลิมชัยกล่าวว่า คงไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรกันเพราะเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว การเป็นรัฐมนตรีนั้นต้องทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน ตนไม่ได้ติดใจเรื่องอะไร


สำหรับมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ให้ชะลอการยกเลิกใช้พาราควอตซึ่งเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชและคลอร์ไพริฟอสซึ่งเป็นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชออกไป 6 เดือนนั้น สำหรับสารชีวภัณฑ์ที่ใช้กำจัดศัตรูพืชนั้น กรมวิชาการเกษตรรายงานว่า มีขึ้นทะเบียนแล้ว 73 ชนิด แต่สารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืชยังไม่มีจึงมอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้จัดทำโครงการนำร่องในสหกรณ์การเกษตรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพด และไม้ผล 

 

โดยจะสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้แทนสารเคมีและแรงงานซึ่งในวันที่ 10 ธันวาคมนี้จะได้ข้อสรุปว่า สนับสนุนอะไรบ้างและใช้งบประมาณเท่าไร ส่วนไกลโฟเซตซึ่งเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีมติให้จำกัดการใช้นั้น จะดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ที่กำหนดให้ใช้ในพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดดังกล่าวเท่านั้น ห้ามใช้ในพื้นที่ต้นน้ำ ควบคุมปริมาณการจำหน่าย อีกทั้งเกษตรกร ผู้รับจ้างฉีดพ่น และผู้จำหน่ายต้องได้รับการอบรมเพื่อให้ใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยสูงสุด 

 

“คณะทำงานซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานมุ่งมั่นหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบทุกด้าน ยืนยันว่า กระทรวงเกษตรฯ ห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภคด้วย ดังนั้นจึงจะปรับแนวทางการทำเกษตรกรรม โดยส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน” นายเฉลิมชัยกล่าว