26 พ.ย.62 - นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  ตามที่ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทยพศ.2558 หมวด3 การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวยางและผู้ประกอบกิจการยางมาตรา36 เกษตรกรชาวสวนยางผู้ใดตั้งอยู่บนที่ดิน ที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์ชอบโดยกฎหมาย

ชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิได้เฮ

       

     และมาตรา41เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาวและผู้ประกอบกิจการยางขอรับเงิยส่งเสริมสนับสนุนตามมาตรา49(2)_(6)ใด้ตามที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งสอดคล้อง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืชที่บังคับใช้ในวันที่  25 พ.ย. 2562  และกำหนดให้แจ้งภายใน 240 วัน  โดยสิ้นสุดในวันที่  23 ก.ค. 2563 ถ้าผู้ใดใม่แจ้งในการครอบครองพื้นที่ๆไม่มีเอกสารสิทธิจะหมดสิทธิทันทีโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1.ผู้ที่เข้าครอบครองที่ดินมาก่อน 30 มิ.ย. 2541 มีสิทเข้าร่วมโดยไม่แยกนายทุนหรือคนจน
2.ผู้ที่เข้าครอบครองหลัง 41 มิ.ย. 2541 ถึง 17 มิ.ย. 2557 จะสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ไม่มีที่ทำกิน
3.หลังปี 2557 ทุกคนจะต้องคืนให้รัฐ

             ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนยาง จะต้องเริ่มทันทีเพราะที่ผ่านมาผู้ใดครอบครองปลูกยางในที่ป่าสงวน และที่ๆไม่มีเอกสารสิทธิ์จะมีความผิดดังนั้นจะต้องรีบเข้าแจ้งการครอบครอง  และตามมาตรา64 เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางมาก่อนปี2557 ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รีบดำเนินการให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.อุทยานฯ

             อนึ่งหน้าที่ที่จะชี้แจงทำความเข้าใจจึงเป็นความรับผิดชอบของกยท.โดยตรงจะต้องเร่งให้เจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.อุทยานฯ มาอบรมกับเจ้าหน้าที่กยท.  จากนั้นทาง กยท.จะต้องกระจายไปให้ความรู้เกษตรกรทั่วประเทศที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นการด่วนภายใน 90 วัน  เกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะต้องรับทราบทุกคน