23 พฤศจิกายน 2562 อธิบดีกรมป่าไม้เผยคณะทำงานร่วมกรมป่าไม้และส.ป.ก.เตรียมประชุมรวบรวมข้อมูลทั้งทางเอกสาร ตรวจสอบแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณฟาร์มไก่ของ “ปารีณา” เพื่อให้พร้อมสำหรับการเข้ารังวัดและชี้แนวเขตวันที่ 24 พ.ย. นี้ ยืนยัน แม้ “ปารีณา” ไม่มานำชี้แนวเขต คณะทำงานจะเข้าตรวจสอบแน่นอน ระบุ รมต. ทั้ง 2 กระทรวงย้ำให้ทำอย่างรวดเร็วและรอบคอบ 

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า คณะทำงานทั้งของกรมป่าไม้และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมประชุมกันเพื่อตรวจสอบเอกสารการส่งมอบพื้นที่จากกรมป่าไม้ให้ส.ป.ก. จัดทำเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน แผนที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน และภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐได้แสดงบัญชีทรัพย์สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไว้

 

รวมทั้งระบุว่า ทำฟาร์มไก่ เนื้อที่ประมาณ 1,700 ไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งกำชับให้นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ประธานคณะทำงานและกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของกรมป่าไม้ รวม 13 คนพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้พร้อมรังวัดพื้นที่จริงร่วมกับคณะทำงานของส.ป.ก. ที่มีพันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการส.ป.ก. เป็นประธาน

 

นายอรรถพล  กล่าวด้วยว่า คณะทำงานของส.ป.ก. ได้มีการทำหนังสือแจ้งน.ส. ปารีณาให้มานำชี้แนวเขตที่ดินซึ่งครอบครอง แต่ยังไม่ได้รับคำตอบว่า จะมาหรือไม่ แต่แม้ไม่มาและไม่ได้มอบหมายผู้แทนให้มานำชี้แนวเขต คณะทำงานทั้ง 2 หน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่จริงในวันที่ 24 พฤศจิกายนแน่นอน  

 

ทั้งนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้รังวัดใหม่ทั้งหมดเพื่อจะได้ทราบพิกัดว่า แปลงใดอยู่ในเขตป่าไม้และแปลงใดอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งเนื้อที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานมีเท่าไรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป อีกทั้งย้ำว่า ให้ทำด้วยความรวดเร็วและละเอียดรอบคอบ โดยยึดตามมาตรฐานเดียวกับการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าทุกราย