21 พฤศจิกายน 2562  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการครอบครองที่ดินเนื้อที่ประมาณ 1,700 ไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

 

ซึ่งน.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐระบุว่า ทำฟาร์มไก่ รวมทั้งได้แสดงบัญชีทรัพย์สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไว้ด้วย ทั้งนี้นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สั่งการให้เร่งรังวัดใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ทราบพิกัดว่า แปลงใดอยู่ในเขตป่าไม้และแปลงใดอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งเนื้อที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานมีเท่าไรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

 

สำหรับคณะทำงานตรวจสอบประกอบด้วยนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้เป็นประธานและมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของกรมป่าไม้ รวม 13 คนเป็นกรรมการ ประกอบด้วยป่าไม้จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และฝ่ายความมั่นคงที่กำลังนัดหมายน.ส. ปารีณาอีกครั้ง หลังจากที่ได้นัดหมายมาครั้งหนึ่งซึ่งน.ส. ปารีณาแจ้งว่า ไม่สะดวกเนื่องจากติดประชุมอยู่ที่กรุงเทพฯ อีกทั้งต้องปิดฟาร์มเพื่อฉีดยาให้ไก่ ตามกำหนดวงรอบ 45 วัน จะให้เข้ารังวัดและนำชี้แนวเขตได้ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้

 

โดยจะทำงานร่วมกับคณะทำงานของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งมีพันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการส.ป.ก. เป็นประธาน ขณะนี้คณะทำงานของกรมป่าไม้เตรียมนัดหมายคณะทำงานของส.ป.ก. เข้ารังวัดที่ดินแปลงดังกล่าว ตามขั้นตอนจะต้องให้ผู้ครอบครองนำชี้แนวเขตด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างที่คณะกรรมการตรวจสอบการครอบครองที่ดินของรัฐที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน  

 

ก่อนหน้านี้ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรววงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศที่ดินแปลงที่น.ส. ปารีณาครอบครองอาจทับซ้อนกันระหว่างเขตส.ป.กและเขตป่าไม้ แต่มีข้อสังเกตว่า บริเวณที่อยู่กลางเขาไม่น่าจะเป็นที่ของส.ป.ก. จึงสั่งการให้นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส.ป.ก. เร่งประสานอธิบดีกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบ  

 

แหล่งข่าวจากส.ป.ก. เปิดเผยว่า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดได้ไปติดประกาศหน้าฟาร์มไก่ “เขาสนฟาร์ม” ว่า เป็นเขตส.ป.ก. มา 3 วันแล้ว ซึ่งผู้ครอบครองต้องนำหลักฐานการครอบครองที่ดินส.ป.ก. มาแสดงภายใน 30 วัน  สำหรับที่ดินบริเวณดังกล่าวเดิมเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2527

 

ต่อมากรมป่าไม้มอบให้ส.ป.ก. ในปี 2536 โดยส.ป.ก. ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินในปี 2554 ทั้งนี้หลังจากได้รับมอบที่จากรมป่าไม้แล้ว การที่ส.ป.ก. จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิ์ต้องรังวัดที่ดิน แต่เมื่อแจ้งการเข้ารังวัด ทางครอบครัวน.ส. ปารีณาไม่ยินยอม เจ้าหน้าที่ส.ป.ก. จึงรังวัดจากแปลงโดยรอบพบว่า เป็นเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 1,000 ไร่และเป็นเขตป่าไม้ประมาณ 700 ไร่

 

ดังนั้นการรังวัดใหม่ครั้งนี้จะได้ข้อมูลชัดเจนว่า ที่ดินอยู่ในเขตของส.ป.ก. และกรมป่าไม้จำนวนเท่าไร อีกทั้งต้องตรวจสอบถึงการได้มาของที่ดิน ระยะเวลาที่เข้าครอบครอง หากพบว่า เข้าข่ายการยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะสามารถดำเนินคดีได้ทั้งตามประมวลกฎหมายปฏิรูปที่ดินและการป่าไม้