19 พฤศจิกายน 2562 นักวิจัย เผยผลแลป วิเคราะห์จุลินทรีย์ ชีวภัณฑ์ กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ทดแทน 3 สารไม่พบอันตรายแก้ปัญหาเรื่องสารตกค้างและห่วงใยสุขภาพเกษตรกรจริง ญี่ปุ่น -มาเลเซีย  ขึ้นทะเบียน ใช้เกลื่อนในสวนปาล์ม สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

 

 

นายฐปนรมย์ แจ่มใส  นักวิจัยเอกชน เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนได้ มีการนำเสนอผลวิจัย ให้กับกระทรวงเกษตรถึง การนำจุลินทรีย์ชีวภัณฑ์  กำจัดวัชพืช เพื่อเป็นทางเลือกในการทดแทนสารเคมี ที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติให้มีการแบน 3 สารเคมี  โดยที่ผานมา เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นทางเลือกและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส กระทรวงเกษตรฯได้ มีการสั่งการ ให้มีการทำหนังสือ ต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร เพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนประกอบใดบ้างที่มีกระทบระบบนิเวศน์ เมื่อทราบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร จะมาการดำเนินการทดสอบในพื้นที่จริงต่อไปนั้น

 

โดยล่าสุดตัวแทนกลุ่มผู้วิจัยได้ยื่นเสนอต่อทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่  25 ตุลาคม  ที่ผ่านมาและมีผลสรุป ในห้องแลป และส่งกลับมา  โดยผลแลปที่มีการทดสอบ อย่างละเอียดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แจ้งว่า ผลการวิเคราะห์ ของสของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผลสรุปว่า 1.ผลการตรวจสอบจุลินทรีย์ ที่มีประ 2.ตรวจหาจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ผลแลปแจ้งว่า ไม่มี  

 

 

ญี่ปุ่นพิสูจน์แล้วจุลินทรีย์ ชีวภัณฑ์ ป้องกัน กำจัดศัตรูพืช

 

 

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ได้มีการส่งผลงานวิจัยเข้าไปทดสอบในแลปทดลอง ของห้องทดลองเซ็ลทรัลแลป เมื่อช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 เพื่อหาสารปนเปื้อน ในจุลินทรีย์ชีวภัณฑ์ กำจัดวัชพืช เพื่อหาสารไกลโฟเสต หรือพาราควอต ปนเปื้อนหรือไม่  ผลแลปยืนยันชัดเจนว่าไม่พบการปนเปื้อน

 

ทั้งนี้ตนในฐานะนักวิจัย ในส่วนของจุลินทรีย์ ยืนยันว่าชีวภัณฑ์  ไม่สามารถนำไปผสมในส่วนสารเคมีได้ และ กวิจัย หากเป็นนักวิจัยจริงและรู้ถึงโครงสร้าง จุลินทรีย์ดี จะทราบดีว่าจุลินทรีย์ คือสิ่งมีชีวิต ที่ไม่สามารถ อยู่ในสารเคมีได้ เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ตายทันที  ส่วนที่มีกังวลว่าจุลินทรีย์ ที่จะมีการผลิต เป็นสารกำจัดวัชพืชและปุ๋ย จะมีการกลายพันธุ์ตนและมีผลกับระบบนิเวศ ยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะโดยโครงสร้าง จุลินทรีย์เป็นสิ่งที่มีชีวิต จะมีการ ควบคุมและดูแลซึ่งกันที่กัน ไม่ทำให้เกิดอันตราย  

 

 

ญี่ปุ่นพิสูจน์แล้วจุลินทรีย์ ชีวภัณฑ์ ป้องกัน กำจัดศัตรูพืช

 

 

ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น ตนได้ส่งให้กระทรวงเกษตร เรียบร้อยแล้วเพื่อนำเสนอเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร อีกทางหนึ่ง หลังจากที่มีการแบนสารเคมี ซึ่งทุกอย่างเป็นเพียงทางเลือกหนึ่ง เท่านั้น ส่วนกระทรวงเกษตรฯจะมีการขับเคลื่อนอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับตนพร้อมที่จะให้ข้อมูลสนับสนุนเต็มที่ หากเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

 

 

ผมเสนอผลงานวิจัย ให้ทางกระทรวงทราบแล้วว่า มันได้ผลจริง และมีการใช้จริงในกลุ่มผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ ที่มีการส่งออก ไปยังต่างประเทศ  ตอนนี้จุลินทรีย์ กำจัดวัชพืช ใช้กันในต่างประเทศ และมีการสนับสนุน โดยรัฐบาลด้วย โดยเฉพาะญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างตรวจสอบเข้มข้น เรื่องของสารตกค้าง ยังสนับสนุนให้ใช้ทดแทนสารเคมีประเทศมาเลเซีย ก็ใช้จุลินทรีย์ กำจัดวัชพืช ในสวนปาล์ม ทั่วประเทศ และทางกลุ่มผมเองก็ เป็นที่ปรึกษา ให้กับทางมาเลเซีย และมีการ ขึ้นทะเบียนสินค้า  ในประเทศมาเลเซีย  ทั้งหมด ใช้ทดแทน สารเคมี

 

 

ญี่ปุ่นพิสูจน์แล้วจุลินทรีย์ ชีวภัณฑ์ ป้องกัน กำจัดศัตรูพืช

 

 

ตอนนี้มีเพียงประเทศไทยที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ ซึ่งเวลานี้หากต้องการยกเลิก ใช้สารเคมีจริง ก็ไม่ควร จะเอาเคมี มาเป็นสิ่งทดแทน ส่วนตัวและทีมวิจัย จะเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรไทยเท่านั้น เพราะเป็นที่ปรึกษา เรื่องนี้ในหลายประเทศ ที่ไปส่งเสริมในต่างประเทศ เขายอมรับ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผมเกิดเมื่อมี แนวทาง ที่ ยกเลิกสารเคมี ผมจึงเสนอเป็นทางเลือกให้เท่านั้น 

 

นายฐปนรมย์ กล่าวด้วยว่า จากนี้ไป คงเป็นเรื่อง ของทางรัฐบาลไทยว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรต่อไป ส่วนตน เป็น แค่นักวิจัยกลุ่มหนึ่งที่เสนอทางเลือกให้กับภาครัฐ  ซึ่งผลการวิจัย และผลการทดลองทุกอย่างเป็นเรื่องยืนยัน ว่า มีสิ่งที่ดีกว่าเคมี ไม่ใช่ ไม่มีทางเลือก แต่จะเลือกหาทางออกให้กับเกษตรกไทยจริงหรือไม่  ซึ่งขณะนี้ ทั้งมาเลเซีย และญี่ปุ่น  และประเทศอื่นๆ มีการอนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนชัดเจน และไม่อยากให้ ไทยเสียโอกาส หากต้องการจะส่งเสริมเกษตรกรและห่วงใย เรื่องสุขภาพเกษตรกรและคนไทยจริง  ไม่ใช่พูดแต่ปาก