18 พฤศจิกายน 2562 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้อนุมัติให้นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ลาออกจากตำแหน่ง โดยอ.ต.ก. ได้จ่ายเงินชดเชยให้จำนวนหนึ่งตามระยะเวลาการทำงานที่เหลืออีก 5 เดือน 

 

 

ส่วนสาเหตุการลาออกครั้งนี้ เป็นเหตุผลส่วนตัว ซึ่งการจัดหาผู้อำนวยการคนใหม่ จะดำเนินการตามกระบวนการสรรหาให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้กระบวนการทำงานตามนโยบายของ อ.ต.ก. ต้องหยุดชะงัก 

 

ซึ่งเป้าหมายต่อไปของอ.ต.ก. ต้องเป็นหน่วยงานกลาง เป็นกลไกเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาสินค้าผลผลิตด้านการเกษตร ให้เกิดความยั่งยืน สามารถนำสินค้าของเกษตรกร ส่งออกได้

 

โดยจะส่งเสริมให้เปิดตลาดอ.ต.ก. ให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นตลาดรองรับสินค้าของเกษตรกรให้ได้มากที่สุด ภายใต้เป้าหมายเป็นตลาดที่มีมูลค่าการค้าขายมากกว่า 20,000 ล้านบาท/ปี ในปี 2564

 

สำหรับแผงตลาดอ.ต.ก. ที่จตุจักร นั้น ผู้ค้าจริงต้องเป็นผู้ถือสัญญากับอ.ต.ก. โดยไม่ใช้ตัวแทนถือสัญญา (นอมินี) หากตรวจพบว่าแผงใดใช้นอมินี จะยึดแผงคืนทันที เพราะความจริงควรมี 1 คนต่อ 1 แผง


 
ดังนั้น อ.ต.ก. ต้องขึ้นทะเบียนผู้ค้าใหม่ เพื่อเป็นเวตติ้งลิสต์ เปิดแผงให้ผู้ค้ารายใหม่อย่างเป็นธรรม 

 

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากที่ ร.อ.ธรรมนัส. เข้ามาดำรงแหน่ง และมอบนโยบายให้ อ.ต.ก. ไปแล้ว ได้ประเมินผลการทำงานของนายกมลวิศว์ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และเห็นว่ายังมีการบริหารงานที่ล่าช้า ไม่ตอบสนองนโยบายใดๆ จึงเรียกมาเพื่อหารือและสอบถามว่าพร้อมจะทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามที่เป้าหมายได้หรือไม่ 

 

ซึ่งนายกมลวิศว์ ไม่รับปาก แต่ได้ทบทวนตัวเองและยื่นใบลาออกไป ทั้งนี้นายกมลวิศว์ ได้เข้ามาทำงานในอ.ต.ก. ในฐานะกรรมการบริหาร ในช่วงที่พรรคชาติไทยพัฒนาดูแลหน่วยงานนี้อยู่นานหลายปี และเลื่อนมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ตั้งแต่ปี 2558