13 พฤศจิกายน 2562 รายงานข่าวจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดราชบุรี (ส.ป.ก.จังหวัดราชบุรี) เปิดเผยว่าพื้นที่ส.ป.ก.กว่าพันไร่ที่ถือครองโดยนายทวี ไกรคุปต์ อดีตส.ส.ราชบุรี 

 

โดยบริเวณพื้นที่ตรงกลาง เป็นภูเขา อยู่ฝั่งซ้ายมือ อยู่ในเขตส.ป.ก.อ.สวนผึ้ง และขวามืออยู่ในเขตส.ป.ก.อ.จอมบึง ประมาณ 800 กว่าไร่ และเขตสวนผึ้ง 600 กว่าไร่ โดยพรุ่งนี้(13พ.ย.)ได้นัดผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ดำเนินการรังวัดที่ดินทั้งหมด นัดเวลาไว้ 09.00น.

 

สำหรับพื้นที่ทั้งแปลงนี้มีเกือบ 2 พันไร่ บางส่วนอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นเขตป่าไม้สงวนแห่งชาติ และฟาร์มไก่ ของส.ส.ปารีณา อ้างว่าครอบครองมาหลายสิบปี ประมาณ 40 กว่าปี ก่อนยกให้พื้นที่ให้ประกาศเขตปฎิรูปที่ดิน

 

“ตอนนี้ส.ส.ปารีณา ลูกสาวนายทวี ทราบแล้วว่าฟาร์มไก่ อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซี่งในส่วนของส.ส.ปารีณา จะต้องมีหลักฐานมาแสดงว่ามีการครอบครองที่ดินมาตั้งแต่เมื่อไหร่ โดยได้นัดขอหลักฐานแล้วแต่ส.ส.ปารีณา บอกว่าติดประชุมอยู่ที่กรุงเทพ ไม่สะดวกคุยโดยจะนัดกับส.ส.ปารีณา วันนี้ที่จ.ราชบุรี ที่บ้านของส.ส.ปารีณา “

 

ในแผนที่แสดงเขตที่ดิน ส.ป.ก.ฟาร์มไก่ ซี่งเป็นฟาร์มปิด อยู่ด้านฝั่งอำเภอจอมบึง อยู่ในเขต ส.ป.ก.ประมาณ แปดร้อยไร่ ส่วนที่เหลืออยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และฝั่งอำเภอสวนผึ้งอยู่ในเขตส.ป.ก. ประมาณ หกร้อยกว่าไร่ ทั้งนี้พื้นที่ทั้งหมดรวมพื้นที่ที่กรมป่าไม้รับผิดชอบด้วยก็เกือบสองพันไร่ จะต้องตรวจสอบว่ารายชื่อที่แจ้งการครอบครองว่าเป็นนอมินีหรือไม่ 


 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า ทราบเรื่องการครอบครองที่ดินของบิดาน.ส. ปารีณาแล้ว เบื้องต้นคาดว่า พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับส.ป.ก. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน ซึ่งจะดำเนินการรังวัดและตรวจสอบแนวเขตในวันนี้ (13 พ.ย.)