13 พฤศจิกายน 2562 ปิดฉากลงแล้วอย่างสวยงามสำหรับประเทศไทยในการเข้าร่วมงาน Beijing Expo 2019 ที่ประเทศจีน ยอดคนเข้าชมศาลาไทยพุ่งกว่า 7.2 แสนคน ขยายโอกาสให้ธุรกิจเกษตรกรไทยเพิ่มในแผ่นดินจีน พร้อมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไทย ปิดท้ายคว้ารางวัล Golden Award ช่วยการันตีความสำเร็จ

 

 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ Commissioner General of Section of Thailand กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เป็นหน่วยงานหลักในการเข้าร่วมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในนามประเทศไทย นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประเทศไทยได้นำสินค้าเกษตรไทย และศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่สู่สายตาของชาวจีนและชาวต่างชาติที่เข้าเยี่ยมชมงาน Beijing Expo 2019 กว่า 7.2 แสนคนตลอดระยะเวลาการจัดงาน ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ช่วยพัฒนาด้านพืชสวนของไทย

 

โดยการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ประสบการณ์ ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าพืชสวน ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพของไทย สร้างเครือข่ายด้านการค้าในเวทีนานาชาติ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยแล้ว ยังได้มีการนำเสนอสินค้าเกษตรไทยผ่านการจัดนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน เพื่อแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์พืชสวน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกว่า 200 รายการ และยังได้นำเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกไปศึกษาดูงานด้านการตลาดสินค้าเกษตร พร้อมกับเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจจีนที่สนใจอีกด้วย ซึ่งนักธุรกิจจีนหลายรายได้ให้ความสนใจนำเข้าผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหลายราย และจะได้มีการติดต่อซื้อขายสินค้ากันต่อไป คาดว่าจะสามารถนำเม็ดเงินจำนวนมากเข้าสู่ประเทศไทยได้ในอนาคต

 

 

ปักหมุดธุรกิจเกษตรในจีนกระตุ้นกระแสท่องเที่ยวไทยสำเร็จ

 

 

นอกจากนี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระหว่างการจัดงานทำให้ทราบแนวโน้มความต้องการสินค้าของผู้บริโภคในจีน พบว่า ชาวจีนชอบบริโภคผลไม้ไทยหลายชนิด ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง มังคุด แก้วมังกร และกล้วยหอม ส่วนกล้วยไม้ จะชอบกล้วยไม้สกุลหวายสีม่วงและชมพู กล้วยไม้  สกุลม็อคคาราสีแดงและชมพู กล้วยไม้สกุลแวนดาสีม่วงและสีขาว และชอบไม้ดอกไม้ประดับประเภทหน้าวัว  ต้นหมากผู้หมากเมีย ปทุมมา ชวนชมและต้นวาสนา  

 

ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเพื่อการส่งออกของเกษตรกรได้ นอกจากนี้การจัดแสดงนิทรรศการและการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมในลักษณะครบวงจรตลอดงาน ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศไทยด้วย โดยจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจมากที่สุดคือ  กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา และกระบี่ นับว่าเป็นส่วนช่วยให้ชาวจีนและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

 

 

ปักหมุดธุรกิจเกษตรในจีนกระตุ้นกระแสท่องเที่ยวไทยสำเร็จ

 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ศาลาไทยหรือ Thailand Pavilion ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 4 สวนนานาชาติสำหรับต้อนรับอาคันตุกะระดับ VVIP ของงาน ซึ่งประกอบด้วยสวนของการ์ต้า ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศไทย และที่สำคัญก่อนปิดงานมีการประกวด International Outdoor Garden ประเทศไทยได้รับรางวัล Golden Award พร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณ Merit Participation Award ถือเป็นผลสำเร็จของการจัดงาน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง