นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ที่ออกมาในรัฐบาลยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา49(1)เป็นงบสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้บริหารซึ่งงบนี้มีการถกเถียงกันในกรรมาธิการ.ว่าไม่พอใช้ ซึ่งตนเองในฐานะกรรมาธิการได้ใด้เหตุผลว่างบบริหารของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ควรจะใช้งบกลางไม่มาเบียดเบียนค่าจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมส่งออก หรือเงินเซสส์ ของเกษตรกร

       "อุทัย"โวยรัฐหั่นงบกยท.เหลือแค่ 80 ล้าน

  “เกษตรกรชาวสวนยางเสียภาษีที่ดิน ภาษีรายใด้ ภาษีหัก ณที่จ่าย ฯลฯเหมือนพืชอื่นๆแต่ต้องมาถูกเก็บเซสส์ในการส่งออกยางต่างพืชอื่นอีก 2 บาทต่อกิโลกรัม ถึงจะขาดทุนก็ถูกเก็บเพื่อนำมาใช้ในการปลูกแทนยางเก่าดังนั้นงบบริหารก็ควรที่จะต้องใช้งบกลางขึ่งจะไม่เป็นสองมาตราฐาน"

  "อุทัย"โวยรัฐหั่นงบกยท.เหลือแค่ 80 ล้าน

      นายอุทัยให้เหตุผลที่ กยท.ควรจะได้งบสนับสนุนมากกว่านี้ เพราะบทบาทของ กยท.เป็นรูปแบบส่งเสริมมากกว่าการหารายได้ควรที่จะนำเงินเซสส์ มาตรา 49 (2 ) ถึง (6) ให้คืนเกษตรกรส่วนงบบริหารควรใช้งบกลางจากภาษีแต่ตรงกันข้าพ.ร.บ. กยท.ฯ ที่ออกมาในยุค คสช.รัฐบาล ต่อจากคสช. ก็คือนายกรัฐมนตรีคนเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2559 กยท.ของบกลางเพื่อบริหารไป 1,292 ล้านบาท แต่ให้ 600 ล้านบาท   ล่าสุดให้งบประมาณแค่ 80 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งผิดกับพระราชบัญญัติกองทุนสวนยาง พ.ศ.2503 จนถึงพ.ศ.2557 ไม่เคยถูกตัดงบประมาณมาก่อน

          “ผมในฐานะตัวแทนเกษตรกรขอเรียกร้องรัฐบาลว่าไม่ควรตัดงบ เพราะว่า กยท.เป็นองค์กรส่งเสริมไม่แสวงหากำใรมาบริหารโปรดเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ยอมเฉือนเนี้อตัวเองมาเป็นเงินกองทุนพัฒนาฯ ตามกฎหมาย ซึ่งรัฐ คสช.คลอดออกมาแต่ไม่ยอมให้ใช้งบกลางจากภาษีเหมือนพืชอี่นๆแล้วจะให้เกษตรกรยอมให้เงินเซสส์ได้อย่างไร ดังนั้นกรรมาธิการวาระ2 ที่กำลังจะพิจารณาขอให้มีการทบทวนเพิ่มงบประมาณให้มากกว่านี้ด้วย”อุทัยกล่าวทิ้งท้าย