9 พฤศจิกายน 2562 เปิดตัวไปเรียบร้อยสำหรับโครงการ Green Market โดยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในฐานะประธานกรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก. ) เป็นประธาน  

 

ซึ่งมีนายนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก. ) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการช่วยกันรณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยการนำวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม มาทดแทน เปลี่ยนการใช้ถุงพลาสติกเป็นการใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้า

 

ในการนี้ผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก. ) นำชมร้านค้าบริเวณตลาดน้ำ อ.ต.ก. ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทจำหน่าย อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ งานทำมือ ผลิตภัณฑ์จักสาน ต้นไม้นานาพันธุ์ และอาหารคาวหวาน ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

 

Green Market  แหล่งช้อปสายคลีน

 

 

Green Market  แหล่งช้อปสายคลีน

 

 

 

Green Market  แหล่งช้อปสายคลีน

 

Green Market  แหล่งช้อปสายคลีน

 

 

 

Green Market  แหล่งช้อปสายคลีน

 

 

 

Green Market  แหล่งช้อปสายคลีน

 

 

 

Green Market  แหล่งช้อปสายคลีน

 

 

 

Green Market  แหล่งช้อปสายคลีน

 

 

 

Green Market  แหล่งช้อปสายคลีน