9 พฤศจิกายน 2562 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าจากกรณี ผนังปูนกันดินสไลด์ริมคลองชลประทาน 21 ที่แยกจากคลองชลประทานสายชัยนาท-ป่าสักพัง หลังจากดำเนินการก่อสร้างมาได้เพียงปีเศษ  

 

 

ใช้งานเพียงปีเศษผนังปูนกันดินสไลด์ริมคลองชลประทานยุบตัว

 

 

ล่าสุดจากที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่าคอนกรีตดาดคลองส่ง น้ำ 21 ขวา  บริเวณ กม.0+300 ถึง กม.0+345  และกม.0+600 ถึง 0+780 เกิดการชำรุดแตกและยุบตัวลง  เบื้องต้นได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้มาดำเนินการซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 21 ขวา ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่าน  แต่ยังไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้  เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูกาลส่งน้ำให้เกษตรกรตลอดระยะเวลาการทำนา ซึ่งระดับน้ำในคลองจะมีระดับสูง   

 

 

ใช้งานเพียงปีเศษผนังปูนกันดินสไลด์ริมคลองชลประทานยุบตัว

 


ทั้งนี้กรมชลประทาน  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม  ได้นัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงปัญหาพร้อมขอความร่วมมือจากผู้ปกครองท้องที่  ประชาสัมพันธ์แจ้ง เกษตรกรงดทำนาต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการฯ จะเริ่มลดระดับน้ำปากคลอง 21 ขวา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  และประสานไปยังผู้รับจ้างให้เร่งเข้าดำเนินการซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองที่แตกชำรุด ตั้งแต่วันพุธที่  13 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป