8 พฤศจิกายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปยังบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์ และ บ้านขาม ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 

 

ระดมโดรนฉีดพ่นโรคไหม้คอรวงข้าวระบาดเสียหายแล้วกว่า 5 แสนไร่

 

 

ทั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยม  พื้นที่การแพร่ระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว และกล่าวว่า นาข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นรอยต่อ หลายจังหวัดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิขณะนี้ นาข้าวเสียหายแล้วประมาณ 5 แสนไร่ บางส่วนที่ยังไม่เสียหายผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ ได้ขอให้กระทรวงเกษตร. ประสานงานเพื่อขอโดรนจากเอกชนช่วยฉีดพ่น เข้าช่วยฉีดพ่นไตรโคเดอร์มาท่าที่ยังสามารถช่วยได้ 

 

ทั้งนี้เนื่องจากเหลือเวลาอึกเพียง 20 วัน ข้าวก็จะสุกที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ซึ่งไม่ทันต่อการใช้อย่างอื่นมาแก้ปัญหาโดยเฉพาะสารเคมีอาจทำให้เกิดปัญหาสารตกค้างได้จึงเลือกจะใช้วิธีการฉีดพ่น ไตรโคเดอร์มา เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ที่สุดแล้ว โดยขณะนี้ได้ประสานงานเอกชนใจบุญและพร้อมที่จะส่งโดรนเข้ามาช่วยเหลือฟรี ส่วนไตรโคเดอร์มาก็มีการแจกฟรีจึงไม่กระทบต่อต้นทุนของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
 
 

 

ระดมโดรนฉีดพ่นโรคไหม้คอรวงข้าวระบาดเสียหายแล้วกว่า 5 แสนไร่

 


ได้สั่งการผู้ว่าราชการจ.สุรินทร์ ตั้งคณะกรรมการ เข้ามาสรุปข้อมูลความเสียหายทั้งหมด พร้อมตรวจสอบรายละเอียด ปริมาณ ข้าวที่ลดลง เพราะบางส่วนไม่ได้มีการเสียหายสิ้นเชิง เพียงแต่ผลผลิตลดน้อยลง ข้อมูลโดยเฉลี่ยประมาณ มาณร้อยละ 70 ในส่วนปริมาณผลผลิตที่เคยได้เพราะข้าวลีบซึ่งรัฐบาลอาจจะช่วยเหลือและเติมในส่วนที่ขาดหายไป ในเรื่องของราคา ส่วนการชดเชยพื้นที่เสียหาย จะชดเชยให้ไร่ละ1,113 ต่อไร่ ไม่เกินไม่เกิน 20 ไร่ ตามกรอบการให้การช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติ    

 

คาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นน่าจะใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณกว่า 1,000  ล้านบาท จากนี้ไปคงต้องรอทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานเพื่อสรุปรายละเอียดความเสียหายทั้งหมดและมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ให้กระทรวงเกษตรฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าว(กนข.) หากเห็นด้วยก็จะเสนอต่อครม.เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

 

 

ระดมโดรนฉีดพ่นโรคไหม้คอรวงข้าวระบาดเสียหายแล้วกว่า 5 แสนไร่

 

 

ส่วนการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีก ตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการข้าวเข้าทำความเข้าใจและฝึกอบรมให้กับเกษตกรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว โดยจะฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพร้อมเรื่องการ เตรียมการเพาะปลูกข้าวในฤดูต่อไป เกษตรกรจะต้องมีการคลุกเม็ดพันธุ์ข้าวกับไตรโคเดอร์มาก่อนหว่านข้าวในฤดูกาลต่อไป  ขณะเดียวกันจะต้องรู้หลักการใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธ๊ โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย ซึ่งการใช้ปุ๋ยที่ผิดหลักเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคระบาดด้วย

 

วันนี้เท่าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าเหลืออีกไม่ถึง 20 วัน ก็จะสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวทั้งหมด คงจะต้องปล่อย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร้องขอให้ช่วยระดมฉีดพ่นไตรโคเดอร์มา โดยใช้โดรนเข้ามาช่วย เบื้องตนได้มีการประสานไปยังกลุ่มเอกชน และรับปากจะเข้ามาช่วยฟรี เท่าที่จะช่วยได้เพราะหากฉีดพ่นเคมีคงจะไม่ดี เพราะอาจเกิดปัญหาสารตกค้างได้วิธีการนี้น่าจะดีที่สุด

 

 

ระดมโดรนฉีดพ่นโรคไหม้คอรวงข้าวระบาดเสียหายแล้วกว่า 5 แสนไร่

 

 

ในส่วนความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งฝนแล้ง น้ำท่วม และโรคระบาดที่เกิดขึ้น ตนยอมรับว่า อาจเสียหายจริงแต่ไม่น่าถึงขั้นขาดแคลน และขออย่าตื่นตระหนก ยืนยันว่าปริมาณผลผลิตยังเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอนส่วนเรื่องราคา ที่อาจสูงขึ้นเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ จะต้องเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการบริหารจัดการ
 

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  กล่าวว่า จากการดำเนินการในเรื่องการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว จังหวัดได้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่  โดยจากการฉีดพ่นไตรโคเดอร์มา ที่ผ่านมาสามารถชะลอการระบาดได้จริง เมื่อเทียบกับพื้นที่ ที่ไม่ได้มีการฉีดพ่น จากนี้ไปคงจะต้องทำความเข้าใจถึงวิธีป้องกันการแพร่ระบาดและเร่งดำเนินการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เร็วที่สุด  และจากการตรวจสอบยังพบด้วยว่าพื้นที่ มีการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ใช้สารเคมี ส่วนพื้นที่การส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ไม่มีการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวแม้แต่พื้นที่เดียว