8 พฤศจิกายน 2562 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงที่ดินของแม่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กว่า 300 ไร่ รุกที่ป่าสงวนและพื้นที่ประกาศเขตส.ป.ก.จ.ราชบุรี  

 

 

โดยบอกว่าทราบว่าแม่ของนายธนาธร จะมอบคืนที่ดินให้กับกรมป่าไม้ นำเป็นป่าชุมชนให้กับคนในพื้นที่ รวมทั้งที่เขตปฏิรูป โดยส.ป.ก.พื้นที่จะคืนป่าไม้นำไปใช้ชุมชนใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไปตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)

 

ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่าจากการส่งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมที่ดินร่วมเป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี แล้วได้รังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินพื้นที่เป้าหมายในการจัดตั้งป่าชุมชนจำแนกได้ว่า มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ซึ่งชุมชนสามารถยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนได้ทันที

 

ส่วนที่ 2 พื้นที่ป่าไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งผู้แทนสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีแจ้งว่า จะส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่กรมป่าไม้เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ส่วนพื้นที่ที่นางสมพรครอบครองมารดาของนายธนาธร และผู้แทนนางสมพร ระบุว่า มีเอกสารตามประมวลกฏหมายที่ดิน ผู้แทนนางสมพรแจ้งให้ที่ประชุมคณะทำงานฯ ว่า นางสมพรยินดีที่จะบริจาคที่ดินให้แก่หน่วยงานของรัฐในการนำไปจัดตั้งเป็นป่าชุนชนเพื่อให้ชุมชนดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 

 

 

นายอรรพล กล่าวว่า การจำแนกพื้นที่เป็น 3 ส่วนดังกล่าวเป็นผลจากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องรังวัดเพื่อชี้แนวเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยผลการรังวัดทั้งของกรมป่าไม้ ส.ป.ก. และกรมที่ดินต้องตรงกันจึงจะสามารถดำเนินการขั้นต่อไปในการจัดตั้งป่าชุมชนได้

 

สำหรับที่ดินของนางสมพรซึ่งระบุว่า มีเอกสารตามประมวลกฏหมายที่ดิน หรือนส.2 นั้น การที่ผู้ครอบครองยินดีสละสิทธิ์แล้วจะจัดตั้งป่าชุมชนได้ทันที ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ ความถูกต้องของเอกสาร และที่สำคัญคือ กำหนดขอบเขตที่ดินให้เจนก่อนจึงจะจัดตั้งป่าชุมชนได้ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)