ไก่เนื้อไทยฉลุย จีนให้การรับรองโรงงานส่งออกเพิ่มอีก 9 แห่ง คาดปี 63 ส่งออกจีนเพิ่มขึ้น มูลค่ามากกว่า 12,000 ล้านบาท

ไก่เนื้อไทยฉลุย จีนให้การรับรองโรงงานส่งออกเพิ่ม

ไก่เนื้อไทยฉลุย จีนให้การรับรองโรงงานส่งออกเพิ่ม

     

       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลื้มสำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ 
GACC ประกาศขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทย
เพิ่มอีกจำนวน 9 แห่ง ให้สามารถส่งไปจีนได้ คาดสร้างรายได้เข้าประเทศ 12,000 ล้านบาทต่อปี 
ตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานระบบการผลิตเนื้อไก่ของไทยที่ก้าวไกลระดับโลก

       นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of People's Republic of China : GACC)  ได้ประกาศรายชื่อและขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยที่ได้รับการรับรอง เพิ่มอีก 9 แห่ง จากเดิมที่เคยได้รับรองไปแล้ว 7 แห่งเมื่อปี 2561 รวมเป็น 16 แห่ง ซึ่งการรับรองครั้งนี้ เป็นผลมาจากที่กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร โดยกรมปศุสัตว์ได้ประสานงานกับ GACC อย่างต่อเนื่อง และได้เชิญคณะเจ้าหน้าที่จาก GACC มาตรวจรับรองโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ปีก เมื่อวันที่ 7 - 14 กันยายน 2562  นอกจากนี้ มีแนวโน้มที่ GACC จะให้การรับรองโรงงานเพิ่มอีก 12 แห่ง ซึ่งขณะนี้ ทางกรมปศุสัตว์กำลังรวบรวมเอกสารชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมของโรงงานทั้ง 12 แห่งข้างต้น โดยกรมปศุสัตว์จะคอยให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเป้าหมายให้ทุกโรงงานในประเทศไทยที่มีความพร้อม สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานของประเทศจีน ได้รับการรับรองครบทุกแห่งโดยเร็วต่อไป 

    

          นายเฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันตลาดส่งออกสินค้าเนื้อไก่ที่สำคัญของไทย คือ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน โดยเฉพาะการส่งออกไปจีน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนไว้ 7 โรงงาน การส่งออกเนื้อไก่สดจากไทยไปจีน ใน 10 เดือนแรกของปี 2562 มีปริมาณ 45,834 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2561 ที่มีปริมาณการส่งออกเพียง 18,483 ตัน มูลค่า 1,769 ล้านบาท และคาดว่าการรับรองโรงงานเพิ่มขึ้นอีก 9 แห่งนี้ จะส่งผลให้ในปี 2563 ไทยจะสามารถส่งออกเนื้อไก่สดไปจีน มูลค่ามากกว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งโรงงานที่ได้รับการรับรองเพิ่มเติมทั้ง 9 แห่ง สามารถผลิตและส่งออกได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป