สวัสดีครับ วันนี้หมอยังเอาใจคนรักแมวโดยขอพูดถึงโรคหวัดแมวที่เป็นการเรียกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเพราะมีอาการเหมือนเป็นหวัดนะครับ โดยมักเกิดในแหล่งที่เลี้ยงแมวรวมกันจำนวนมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เลี้ยงแมวหลายตัว ฟาร์ม บ้านพักสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

     

         ลักษณะอาการเหมือนเป็นหวัดแท้จริงแล้วเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมีสาเหตุจากการติดเชื้อโรคหลายชนิดโดยที่พบบ่อยในบ้านเรา คือ ไวรัส และแบคทีเรีย โดยแต่ละเชื้อโรคก็มีสายพันธุ์แตกต่างกันไป หากมองอาการหวัดแมวแล้วจะพบว่าอาการที่พบจะขึ้นอยู่กับชนิด และสายพันธุ์ของเชื้อโรครวมทั้งปริมาณเชื้อที่ได้รับ 

        ดังนั้นการฉีดวัคซีนอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาระดับภูมิคุ้มกันของตัวแมวเป็นสิ่งดีที่ทำให้แมวมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น นอกจากนี้ความเครียดก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของแมวลดลงได้ ซึ่งแมวเครียดง่ายกว่าสัตว์อื่นตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาในฝูง การทะเลาะขัดแย้งกันในหมู่แมว ภาวะคลอดลูก เป็นต้น ส่วนการแออัดหนาแน่นในฝูงแมวก็ทำให้แมวเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทำให้เกิดการแพร่เชื้อในกรณีแมวติดเชื้อโรคโดยตรงอีกด้วย 

       เพราะนอกเหนือจากสภาวะสิ่งแวดล้อมที่สร้างความเครียดลดภูมิคุ้มกันในแมวแล้วก็ยังมีการติดเชื้อโรคโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเชื้อที่เรียกกันว่าเอดส์แมว และหากมีการติดเชื้อร่วมกันหลายชนิดก็ยิ่งทำให้เกิดการรุนแรงขึ้นโดยอาจเป็นอาการเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอาการวมกันที่ทำให้ดูรวม ๆ แล้วทำให้มีอาการคล้ายแมวเป็นหวัด เช่น เบื่ออาหาร เซื่องซึม มีน้ำมูก ไอ จาม มีไข้ แต่จริงแล้วหลายครั้งอาการเหล่านี้ก็อาจเกิดจากไวรัสตัวอื่นได้ด้วยและเป็นอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจส่วนต้น เช่น เยื่อบุจมูกอักเสบแบบเฉียบพลันร่วมกับอาการเยื่อบุตาอักเสบ ซึ่งหากเกิดในลูกแมวแล้วอาจทำให้ลูกแมวตาบอดได้เพราะอาการจะรุนแรงกว่าในแมวโต โดยเชื้อโรคบางตัวก็ทำให้เกิดอาการเยื่อบุตาอักเสบชัดเจนกว่าระบบทางเดินหายใจ

       เชื้อโรคอื่นก็สามารถทำให้เกิดอาการระบบทางเดินหายใจส่วนต้นแบบเฉียบพลันร่วมกับการอักเสบในช่องปากได้ด้วย ซึ่งจะเห็นลักษณะแผลหลุมที่ลิ้น หรือในช่องปาก อยู่ดี ๆ ก็เดินกระเผลก ซึ่งหากเป็นเชื้อชนิดรุนแรงก็จะทำให้แมวโตแสดงอาการรุนแรงกว่าลูกแมว ไม่ว่าจะมีการอักเสบหลายระบบในร่างกาย พบแผลหลุมที่อุ้งเท้า ฝ่าเท้า ผิวหนัง ริมฝีปาก ตา ใบหู จมูก จนถึงขั้นปอดบวมน้ำ หายใจลำบาก เลือดกำเดาไหล ถ่ายเป็นเลือด และมีจุดเลือดออกตามตัว แต่อย่างที่กล่าวเชื้อโรคแต่ละตัวก็ก่อให้เกิดอาการไม่เหมือนกัน โดยการแสดงออกของอาการอื่น ๆ คือ ไปกระทบต่อเซลส์เยื่อบุตาทำให้มีอาการตาเจ็บ เยื่อตาบวม จากตาข้างเดียวที่ลุกลามไปตาทั้งสองขางได้ หรือส่งผลให้เกิดอาการไอทั้งแบบเฉียบ พลัน และเรื้อรัง ต่อมน้ำเหลืองโต โดยอาการอาจหายไปได้เอง หรือรุนแรงจนเสียชีวิตก็เป็นได้

        ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุด คือ การป้องกัน ฉีดวัคซีน รีบพาน้องแมวของท่านมาพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาอาการต่าง ๆ เพราะการรักษาหวัดแมวเป็นการรักษาตามอาการ และพยุงอาการ เช่น ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ ยาขยายหลอดลม ยาต้านไวรัส ยากระตุ้นภูมิ ยาปฏิชีวนะ เพราะไม่มียาที่ฆ่าเชื้อรักษาหวัดแมวได้ ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อแมวมีอาการหวัดมักจะไม่อยากอาหารเพราะเจ็บปาก ไม่ได้กลิ่น ไม่สบายตัว จึงต้องไม่ให้แมวอดอาหารนานเกินไปเพราะจะทำให้เกิดการอักเสบของตับ ตับอ่อน และลำไส้เล็กแทรกซ้อนขึ้นมาได้

 

 

        ในกรณีที่พบแมวมีน้ำลายยืดไม่ยอมให้จับปากเพราะมีการอักเสบหรือแผลหลุมในช่องปากควรอุ่นอาหารให้เกิดกลิ่นกระตุ้นน้องแมวแล้วป้อนโดยควรเป็นอาหารอ่อนย่อยง่าย หากเจ้าของไม่สามารถป้อนได้ก็สามารถพาไปให้แพทย์ใส่ท่ออาหารได้นะครับ

        หากแมวของใครเป็นหวัด เจ้าของอย่าเพิ่งท้อนะครับ เพียงแค่พาแมวที่รักของท่านไปพบสัตวแพทย์ใกล้บ้านก็สามารถรักษาอาการ และป้องกันสภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้ลุกลามใหญ่โตได้