มิติใหม่ด้านการเรียนสอน ยุค 4.0 เปิดโลกกว้างด้านการศึกษา เพื่อก้าวสู่การเป็นสตาร์ทอัพของนักศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) โดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสถานีวิทยุ ม.ก. ที่ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นเคอพลัส (KurPlus) สื่อสารสู่ผู้ชมผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ นำร่องโครงการสื่อการสอนออนไลน์แบบเรียลไทม์ผ่านสื่อผสมของ “เคอพลัส" (KurPlus) ภายใต้โครงการนำร่องรูปแบบการผสมผสาน การเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ 

 เคอพลัส เรดิโอร่วมสร้าง"สตาร์ทอัพ"

 เคอพลัส เรดิโอร่วมสร้าง"สตาร์ทอัพ"

 

              “มันเป็นยุคของคอนเทนต์ที่ทุกคนต้องนำเนื้อหาออกมาให้น่าสนใจ ด้วยความเป็นวิทยุ ม.ก. เราก็มองว่าที่ผ่านมาเราเน้นเนื้อหาด้านเกษตรมาโดยตลอด จนวันหนึ่งเราไปทำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางอื่นมากขึ้น อย่างเช่น ด้านภาษาและวัฒนธรรม เราทำงานร่วมกับราชบัณฑิต ปีนี้ก็เป็นปีที่ 4 แล้ว ตอนนี้เรามีคอนเทนต์อยู่ในมือพอสมควร น่าจะถึงเวลากลับมามองบ้านตัวเองบ้าง”

 เคอพลัส เรดิโอร่วมสร้าง"สตาร์ทอัพ"

                ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสถานีวิทยุม.ก. เกริ่นกับ “คม ชัด ลึก” ถึงแนวนโยบายการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา หลังจากมีความพร้อมในเรื่องของแพลตฟอร์มการสื่อสารทุกช่องทางทั้งออลไลน์และออฟไลน์ในขณะนี้ จึงมีแนวคิดที่จะนำศักยภาพของสถานีวิทยุที่มีอยู่ในขณะนี้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยมองว่าสื่อปัจจุบันน่าจะทำหน้าที่ให้กว้างขวางมากขึ้นและมหาวิทยาลัยเองก็ไม่ได้อยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัยอีกต่อไปแล้ว และด้วยองค์ความรู้มหาศาลที่อยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัย จึงอยากทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำองค์ความรู้สู่นอกมหาวิทยาลัยด้วย

             “วิทยุคือสื่อให้การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทุกคนรับรู้ข้อมูลจากการรับฟังรับชม สามารถนำเอาความรู้ติดตัวไปประกอบอาชีพได้ ก็มองว่าถ้าอย่างนั้นน่าจะมองถึงบางวิชาที่นอกจากนิสิตพรีเซนต์งานในวิชาเหล่านั้นแล้วยังส่งผลแก่คนภายนอกได้ด้วย เราจึงมองไปที่คณเศรษฐศาสตร์ มองการทำเรื่องสตาร์ทอัพ และมีผลงานหรือโปรเจกท์ที่น่าสนใจที่นิสิตได้นำเสนอในชั้นเรียน เหตุที่มุ่งไปที่สตาร์ทอัพ ก็เพราะเป็นประเด็นที่น่าสนใจและสอดรับกับนโยบายรัฐบาลด้วย” ผศ.อนุพรเผย 

 เคอพลัส เรดิโอร่วมสร้าง"สตาร์ทอัพ"

              ส่วนวิธีการนำเสนอผลงานนั้น จะแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อนำเสนอผลงานหรือโปรเจกท์ที่จัดทำขึ้นก่อนจบหลักสูตรในวิชา “แผนธุรกิจและโครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร” และวิชา “ธุรกิจการเกษตรทันสมัย” ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก. ทั้ง 4 ภูมิภาค และในระบบสื่อดิจิทัลในทุกช่องทาง ทั้งยูทูบและเฟซบุ๊กไลฟ์

                 ในระหว่างการนำเสนอผลงานของนิสิตก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคอยให้คำเสนอแนะ จุดเด่น จุดด้อยต่างๆ เพื่อนิสิตจะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดีขึ้น รวมถึงข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของผู้ชมและผู้ฟังมาประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งการนำเสนอผลงานนั้นจะเป็นไปแบบเรียลไทม์และยังสามารถดูย้อนหลังได้อีกด้วย ซึ่งโครงการนำร่องดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินงานทั้งหมด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน โดยนำเสนอผลงานในทุกวันพุธ เวลา 16.00-19.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 2-23 ตุลาคม 2562 

 เคอพลัส เรดิโอร่วมสร้าง"สตาร์ทอัพ"

               “เป็นโครงการนำร่องครั้งแรก ยังไม่มีใครทำมาก่อนและเป็นการทดลองระบบของเราไปด้วย เป็นครั้งแรกที่เราออกอากาศผ่านทุกแพลตฟอร์มของสถานีที่ส่งผ่านระบบสตรีมมิ่ง ใช้กล้องวิดีโอในการทำงานทุกขั้นตอนและยังสามารถขึ้นพรีเซนเตชั่นที่เป็นเพาเวอร์พอยต์ออกทางหน้าจอ เหมือนการยกห้องเรียนมาไว้บนโทรศัพท์มือถือ หรือในคอมพิวเตอร์ให้คนภายนอกได้รับรู้ จากการนำเสนอแต่ละครั้งปรากฏว่ามีผู้สนใจเปิดเข้ามาดูสูงสุดไม่ต่ำกว่าประมาณ 5 พันครั้ง ยังไม่นับรวมที่มีการแชร์ออกไปอีก  ซึ่งเป็นสถิติที่ทางสถานีสุดแฮปปี้ ถือเป็นมิติที่ดีมากๆ หลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและประเมินผลด้วยฟอร์แมท “เคอพลัสโมเดล” เพื่อนำเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก. กล่าว

              ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการนำร่องรูปแบบการผสมผสาน การเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ เผยต่อ “คม ชัด ลึก” ถึงการนำสองหลักสูตรวิชาประกอบด้วยวิชา “แผนธุรกิจและโครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร” และวิชา “ธุรกิจการเกษตรทันสมัย” มานำเสนอผลงานผ่านแพลตฟอร์มทางสื่อออนไลน์ โดยสถานีวิทยุม.ก. เนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของนิสิตก่อนจบการศึกษา เป็นการนำองค์ความรู้จากการเรียนมาตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 3 มาประมวลเป็นผลงานหรือโปรเจกต์ออกมา

                “เราอยากให้เด็กอยู่ในโลกของความเป็นจริง  จากการนำเสนอ 3 ครั้งที่ผ่านมา ปรากฏว่าผลตอบรับดีมาก ทั้งในแง่ตัวเด็กเองที่มีความกระตือรือร้น เอาจริงเอาจังมากขึ้น ในแง่สาธารณะก็ได้รับความชื่นชมจากบุคคลภายนอกจำนวนมากที่ติดตามรับชมรับฟัง ยังทึ่งในผลงานของเด็กๆ กลุ่มนี้ มีบางบริษัทติดต่อมาที่ผมเพื่อขอตัวเข้าทำงานหลังจบการศึกษาก็มี” อาจารย์หัวหน้าโครงการเผย พร้อมยืนยันว่าโครงการความร่วมมือดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปและเตรียมเฟ้นหาหลักสูตรวิชาใหม่ๆ ในการนำเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย 

                 สำหรับรูปแบบของการออกอากาศ คือ ให้นิสิตที่ลงเรียนรหัสวิชา 120463 มานำเสนอโครงการแผนธุรกิจของกลุ่ม โดยให้ใช้เวลาการนำเสนอกลุ่มละไม่เกิน 15 นาที ซึ่งจะมีอาจารย์ประจำวิชา คณะกรรมการ และผู้ชม เป็นผู้โหวตให้คะแนนผ่านหน้าเฟซบุ๊กไลฟ์ของสถานีวิทยุ ม.ก. และจะประกาศผลหลังจากรวมทีมแข่งในรอบ Battle of the Camps = 4 ทีม สำหรับทีมชนะเลิศจะได้รับมอบโล่รางวัลจากสถานีวิทยุ ม.ก. เพื่อให้เป็นต้นแบบในการสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความรู้ให้นิสิตได้รู้จักการวางแผนธุรกิจด้านการเกษตร ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในชุมชน

     

 

         นับเป็นอีกก้าวของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถานีวิทยุ ม.ก. ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอผลงานผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นสตาร์ทอัพในอนาคต สอดรับกับนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้