นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับมอบการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดผง เวอร์คอนTM เอส จำนวน 500 กก.และชนิดน้ำ เวอร์คอนTM แอลเอสพี จำนวน 450 ลิตร  จากบริษัท แลนเซสส์ ไทย จำกัด

  

      กรมปศุสัตว์รับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดผง เวอร์คอนTM เอส    นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์(ขวา)

          โดยนายไมเคิล เชฟเฟอร์  รองประธานกรรมการอาวุโสหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันและดร.นันทวัฒน์ เกิดชื่น หัวหน้าสายผลิตภัณฑ์ออกฤทธิ์และฆ่าเชื้อประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบ ทั้งนี้เพื่อลดระดับความเสี่ยงและช่วยยกระดับประสิทธิภาพการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศไทย

กรมปศุสัตว์รับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดผง เวอร์คอนTM เอส

กรมปศุสัตว์รับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดผง เวอร์คอนTM เอส