11 ตุลาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)ครบรอบ 17 ปีแล้ว ถือเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

 

รวมทั้งเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการเกษตร ตามนโยบายหลัก 12 ด้านที่รัฐบาลแถลงไว้ โดยในปี 2563 เป็นปีแห่งการยกระดับคน และการบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0  จะมุ่งยกระดับด้านระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

 

สนับสนุนตลาดนำการผลิต มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตลาดออนไลน์ DGT Farm และระบบตรวตสอบย้อนกลับ QR Trace รวมทั้งเป็นปีที่กระทรวงเกษตรฯต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ก้าวทันการแข่งขันทางการค้า  เศรษฐกิจ และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  ด้วยการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรตามยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

มกอช. เท่าที่ทราบวันนี้ มกอช. ถือเป็นหน่วยงานที่ ค่อนข้างไม่มีคนรู้จักเท่ากับ  องค์การอาหารและยา (อย.)ทั้งที่ เป็นหน่วยงานที่ ดู แลเรื่องอาหาร ปลอดภัยทั้งหมด  โดยเฉพาะอาหาร ที่มาจากสินค้าเกษตรฯ ที่เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย  ซึ่งจากนี้ไป เจ้าหน้าที่ของ มกอช. จะต้องสร้างความตระหนัก และ สร้างความภูมิใจในองค์กรณ์​ของตนเองให้มีความสำคัญมากขึ้น

 

โดยต้องทำความเข้าใจให้กับเกษตรกร และประชาชน ได้ตระหนักถึงมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ที่มีสัญลักษณ์​ตัวQ  ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยต้องตัวเป็นผู้นำให้ ประชาชน รู้และเข้าใจว่า สินค้าที่ มีการจำหน่ายในท้องตลาด ที่มีสัญลักษณ์ตัวQ คือสินค้าที่ปลอดภัย  

 

อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นหน่วยงานเล็กแต่มีความสำคัญและมีผลงานที่โดดเด่น จึงต้องพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ปัจจุบันมีการประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรแล้ว 322 ฉบับ ซึ่งในวันนี้ได้มอบนโยบายให้มีการเพิ่มจำนวนมาตรฐานให้มากขึ้น ตั้งเป้าทุกเดือนต้องมีมาตรฐาน Q อย่างน้อย 10-20 เรื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

 

 

นอกจากนี้ แนวทางการส่งเสริมสัญลักษณ์ Q ของ "มกอช.จะต้องวางระบบออกมาตรฐานให้กับสินค้าเกษตรทุกชนิด อาทิ ปศุสัตว์ และพืช เป็นต้น เพื่อให้คนไทยได้ใช้สินค้า Q ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล คือ กัญชาที่ส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และปลอดภัย โดยได้มอบหมายให้ มกอช. ได้ไปศึกษาและวางแนวทางต่อไป" นายประภัตร กล่าว

 

จากนี้ไปแม้มกอช. จะดูตัวเล็กแต่เราต้องทำตัวเป็นยักษ์เป็นผู้นำให้ชาวบ้านเห็นว่า เมื่อ เราไปตรวจสอบและออกใบรับรองให้นั้นคือ สินค้าที่มันปลอดภัยจริงๆ เราต้องภูมิใจ ในองค์กรของเราไม่ใช่มองว่าเราองค์กรเราเล็กไม่สำคัญ เราต้องทำตัวเป็นผู้นำต้อง ประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าเราสำคัญอย่างไร ไม่ใช่ ทำตัว เหมือนตัวเองด้อยค่า ทั้งที่ตนเองเป็นหน่วนงานที่ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้ง 66 ล้านคน เราควรยิ่งใหญ่ว่า กว่า อย. ด้วยซ้ำไป

 

จากนี้ไป ในยุคสมัยผมจะทำให้ มกอช. ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่ มองว่าเป็นกรมเล็ก ใครก็ ไม่อยากมา  ทั้งๆที่ สินค้าได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยต้องมาจากเราให้ใบรับรอง ต้องทำให้เด่นชัดทุกบรรจุภัณฑ์ ตัวQ ต้องมองเห็น  รวมทั้งกัญชาที่เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ กำลังได้รับความนิยมตอนนี้ มกอช. ต้องไปดู ว่า จะออกมาตรฐานอย่างไร ให้กัญชาต้องมองไปข้างหน้า ด้วย