22 กันยายน 2562  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพบปะและให้กำลังใจ รับฟังปัญหา จากประชาชนในพื้นที่อุทกภัย 3 จังหวัด เริ่มจากจังหวัดศรีสะเกษ  ยโสธร และร้อยเอ็ด    

 

เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00น.  จุดแรก ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษโดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษและ นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย ให้การต้อนรับ พร้อมกับ รายงานสรุปสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย จากสถานการณ์ภาพรวมของ จ.ศรีษะเกษ  ขณะเดียวกันยังได้มอบมอบสิ่งของช่วยเหลือจำนวน 1,000 ชุดเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น 

 

นายประภัตร กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมประชาชนในครั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี   ได้กำชับให้ กระทรวงเกษตรฯ เร่งรัดดำเนินการ รับฟังปัญหาจากปะชาชน ในพื้นที่ประสบภัยพร้อมวางแผนแนวทางการช่วยเหลือประชาชนภายหลังน้ำลดทันที  ขณะนี้ กระทรวง เกษตรได้วางมาตรการ การสร้างรายได้ให้ประชาชนภายหลังน้ำลด  เพื่อสร้างรายได้ระยะสั้น 120 วัน  ที่สามารถดำเนินการได้ทันที ด้วยการใช้ ตลาดนำหน้าทั้งหมด

 

เบื้องต้นกระทรวงเกษตร มีการวางแผนการประสานงาน ด้านการส่งเสริมการการสร้างรายได้ระยะสั้น ด้วยการปลูกถั่วเขียว ซึ่งกระทรวงเกษตร แจกเมล็ดพันธุ์ให้ฟรี   ใช้ระยะเวลา การปลูกเพียง 70วัน ก็ สามารถ ขายเมล็ดถั่วเขียว ตามที่ประกันราคาไว้ที่ 30 บาท ต่อ กิโลกรัม นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการปลูกข้าว โพดอีก 1 ล้านตันจำนวน 1 ล้านไร่ ประกันราคาที่ 8 บาทต่อกิโลกรัม  ทั้งหมด มีตลาดรับซื้อชัดเจน

 

 

 

 

นอกจากนั้นยังมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยง โคเนื้อและโคขุนส่งออกไปยัง ตลาดจีน จำนวน1 ล้านตัวเริ่มต้น ที่ประกันราคารับซื้อกิโกกรัมละ 100 บาท  ซึ่งกระทรวงเกษตรให้การสนับสนุนเงินกู้รายละ 2  แสนบาท ในการเลี้ยงโค จำนวน รายละ 5 ตัวใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 120 วันที่ จะสามารถสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ ที่มีการเลี้ยงวัว อยู่แล้วทั้งหมด ทางกระทรวงเกษตรฯ  มีการวางแผนการตลาดที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังมีการช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ย และการวางแผนการบริหารการจัดการ ด้วยการประกันความเสียหายหากเกิดการล้มตาย ของวัวในโครงการ  ซึ่งเกษตรกร จะไม่ต้องเสี่ยงใดๆและขณะนี้เกษตรกรเรียกร้องขอเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก 

 

อย่างไรก็ตามมาตรการการเยียวยาเรื่องความเสียหายจากอุทกภัย ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ สำรวจความเสียหายทั้งหมด ทั้งนาข้าว  พืชผลอื่นๆ และปศุสัตว์  ซึ่งรายละเอียดเท่าที่รับฟังรายงาน  เกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานกรมส่งเสริมไว้หมดแล้วรอการสำรวจหลังน้ำลด หากสำรวจชัดเจนก็จะสามารถจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทันที

 

สำหรับอัตราการช่วยเหลือ จะเป็นไปตามที่มีการกำหนด  โดยนาข้าวจะได้รับค่าชดเชยไร่ละ 1,113 บาท หากเป็นข้าวโพดจะได้ไร่ละ 1,148 บาท พืชผล 1,168 บาทต่อไร่ ส่วนปศุสัต์ หากเป็นวัว ตาย จะจ่ายให้ ตัวละ20,000บาท ไม่เกินรายละ 2 ตัว ต้องเป็นวันที่โตแล้วเท่านั้น  การเยียวยาทั้งหมดจะต้อง เร่งดำเนินการภายใน 60 วัน หลังน้ำลดและจะโอนเงินให้กับเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่ใด ๆ  

 

 

 

 

“ตอนนี้กำลังให้มีการสำรวจ ทั้งหมดอยู่เบื้องต้นน่าจะประมาณ 3 แสนกว่าราย ที่ได้รับความเสียหาย เราได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ เร่งสำรวจให้ชัดเจนหากเสร็จก็จะนำเสนอเข้าครม.และจากนั้นก็จะโอนให้ทันที นาข้าว จะจ่ายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินรายละ 30 ไร่ ต่อราย จากการสำรวจความเสียหายที่รายงานเบื้องต้น  ทั้งฝนทิ้งช่วงที่เสียหายไป2.5ล้านไร่ และมาฝนตกหนักน้ำท่วมน่าจะประมาณ 3 ล้านไร่ และน่าจะเสียหายทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านไร่ ตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งต้องสำรวจให้ชัดเจนอีกครั้ง “ นายประภัตรกล่าว 

 

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจพื้นที่จุดขุดเจาะเปิดถนนเพื่อเร่งระบายน้ำบริเวณทางหลวง 2068 บึงบอน-ยางชุมน้อย หมู่ที่ 1 ต.บึงบอน ก่อนจะเดินทางไปยัง บ้านหัวสะพาน ต.โนนสังข์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อพบปะและให้กำลังใจผู้ประสบภัย พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 1,000 ชุด และตรวจฝายน้ำล้นห้วยทา บ้านพะแนง หมู่ที่ 1 ตำ.จาน  อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

 

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายประภัตร์ พร้อม คณะได้เดินทางจะเดินทางต่อ ไปพบปะและให้กำลังใจ รับฟังปัญหา จากประชาชนในพื้นที่อุทกภัย นำ้ท่วมที่บ้านทรายงามหมู่ที่ 5 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร พร้อมมอบถุงยังชีพ  ก่อนที่จะเดินทางไป รับ ฟังปัญหา จากประชาชนในพื้นที่อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วย