royal coronation
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ซีพีเอฟ ยกระดับลูกค้าอาหารสัตว์สู่ฟาร์มอัจริยะ 4.0 ด้วยAI

วันที่ 22 กันยายน 2562 - 00:05 น.
ซีพีเอฟ,เอไอ,เกษตรกร,ฟาร์ม,ผู้ประกอบการ,ส่งออก
Shares :
เปิดอ่าน 44 ครั้ง

ซีพีเอฟ - เซอร์ทิส นำเอไอ ประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ พลิกโฉมสู่ฟาร์มอัจฉริยะ ส่งเสริมผู้ประกอบทำงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐานฟาร์มสู่สากล

 

22 กันยายน 2562  นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วย นายธี วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด และ นายธงชัย เดชอินทรนารักษ์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เขาอ้อม จำกัด ร่วมเปิดตัวโครงการ “CPF AI FarmLab Powered by Sertis” 

 

 

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหาร มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้า การจัดการฟาร์ม และยกระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ เจ้าของฟาร์มและเกษตรกรให้มีความสามารถในการแข่งขันและก้าวทันยุคสมัย

 

สำหรับโครงการ “CPF AI FarmLab Powered by Sertis” เป็นโครงการที่ซีพีเอฟ ร่วมกับ เซอร์ทิส ในการนำเทคโนโลยีเอไอ และ Computer Vision มาพัฒนาระบบบริหารและจัดการฟาร์ม โดยเริ่มที่การยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) หรือระบบป้องกันโรค ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนแรก และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ในการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 

 

สำหรับการพัฒนาในส่วนถัดไป เราตั้งใจที่จะต่อยอดการนำเทคโนโลยีเอไอเข้ามาช่วยติดตามและประเมินสุขภาพสัตว์ ซึ่งเป็นอีกส่วนงานที่มีความสำคัญ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ และด้วยความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำอย่าง “เซอร์ทิส” เราเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสียหายให้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของลูกค้าอาหารสัตว์ได้

 

“CPF AI FarmLab Powered by Sertis เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจสู่การเป็นฟาร์มต้นแบบที่มีกระบวนการทำงานที่ปลอดภัยและสามารถตรวจสอบการทำงานในจุดที่มีความเสี่ยงได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งจัดเป็นก้าวแรกในการยกระดับบริการของผู้นำด้านการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทยอย่างซีพีเอฟ ไปสู่พันธมิตรคู่ค้าอาหารสัตว์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซีพีเอฟภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้วยการติดอาวุธให้กับลูกค้าอาหารสัตว์ เพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน”

 

 

นายธี วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด เปิดเผยว่า “เซอร์ทิส รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารและจัดการฟาร์มอัจฉริยะในชื่อ “CPF AI FarmLab Powered by Sertis” จากความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเอไอ ในการนำมาใช้ควบคุมการทำงานในแง่ของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์ม

 

โดยทำหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวัง (Monitoring) การปฏิบัติงานของพนักงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านกล้องวงจรปิดที่ถูกติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภายในฟาร์ม ระบบเอไอจะตรวจจับและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพที่ได้รับ และแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในทันที (Violation Detection and Notification) หากพบว่ามีพนักงานสัญจรเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) โดยการส่งข้อความแจ้งเตือนและภาพถ่าย snapshot นอกจากนี้ เจ้าของฟาร์มและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลสถิติย้อนหลัง ซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลที่แสดงผลบนแดชบอร์ด (Dashboard) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด”

 

 

ทั้งนี้ การได้ร่วมมือกับซีพีเอฟ ยังเป็นการส่งเสริมแนวคิดและความมุ่งมั่นของเซอร์ทิส ในการนำเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุคดิจิทัล โดยเริ่มจากภาคการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการสร้างแนวทางในการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เหมาะสมกับภาคธุรกิจต่างๆ ให้ก้าวทันยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง”

 

นายธงชัย เดชอินทรนารักษ์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เขาอ้อม จำกัด เปิดเผยว่า “ฟาร์มเขาอ้อม ดำเนินธุรกิจด้านฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งมาโดยตลอด โดยทางฟาร์มได้ร่วมมือกับทีมผู้ชำนาญการและสัตวแพทย์จากซีพีเอฟ เพื่อช่วยกำหนดพื้นที่ภายในฟาร์มโดยแบ่งเป็นโซนอย่างชัดเจน

 

 

รวมถึงสร้างมาตรการในการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ และไม่อนุญาตให้พนักงานเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรคระบาดภายในฟาร์ม เช่น โรค ASF หรืออหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ปีก และโรคระบาดอื่นๆ และเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน

 

 

จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเทคโนโลยี CPF AI FarmLab Powered by Sertis มาทดสอบใช้กับฟาร์มเขาอ้อมเป็นที่แรก โดยเรามั่นใจว่า ระบบนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งในแง่ของความปลอดภัยทางชีวภาพ ความทันสมัย และการทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว”

 

 

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ