18 กันยายน 2562 น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สพส. ผอ.กรป. และ ผอ.กสก. ได้เข้าร่วมการประชุมทำความตกลงด้านเทคนิคสุขอนามัยด้านการปศุสัตว์ (SPS) ร่วมกับ Li Jianwei อธิบดี และ Li Yijuan รองอธิบดี  Department of Animal and Plant Quarantine แห่งสำนักงานการศุลกากร (General Administration of Customs of the People’s Republic of China: GACC) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 

โดยบรรลุข้อตกลงที่มีสาระสำคัญได้แก่ GACC เห็นชอบตามที่ กรมปศุสัตว์ขอส่งออกโคมีชีวิตจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเสนอ พื้นที่ zoning เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย เขต 2 ซึ่งทาง OIE ได้รับรองแผนการดำเนินเขตปลอดโรค ของประเทศไทยแล้ว โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จาก GACC ไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ และมีการศึกษาเชิงลึกอย่างใกล้ชิดต่อไป และมีความเห็นชอบร่วมกันในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเทคโนโลยีด้าน Geographic Information System (GIS)ระหว่างกัน นำGIS มาใช้ประโยชน์ในเขตปลอดโรคด้วย

 

สำหรับเรื่องบันทึกความเข้าใจว่าด้วยข้อตกลงรายละเอียดหนังสือรับรองสุขอนามัยม้าลายเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน GACC แจ้งให้กรมปศุสัตว์ส่งข้อมูลเทียบเคียง วิธี PCR กับวิธี ELISA เพื่อให้ GACC พิจารณาประกอบการตัดสินใจ เปลี่ยนวิธีทดสอบในร่างบันทึกความเข้าใจต่อไป ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ในด้านการค้าและความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศไทยจีน

 

 

ก่อนหน้านี้ได้ประชุม​หารือกับ Mr.Bi Ke Xin อธิบดี​กรมความปลอดภัย​ด้านอาหารนำเข้า​ส่งออก สำนักงาน​การศุลกากรแห่งสาธารณรัฐ​ประชาชน​จีน​ (GACC)โดยอธิบดี​กรมปศุสัตว์ ได้กล่าวขอบคุณ​การที่จีนได้มาตรวจโรงงานไก่แช่แข็งและผลพลอยได้ รวมถึงโรงงานผลิตภัณฑ์​รังนก ทาง GACC แจ้งว่าได้รับรายงานผลการตรวจโรงงาน มีภาพรวมที่ดี และได้อธิบายเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์​การตรวจระบบใหม่ซึ่งอยู่ที่ความเชื่อมั่นในกรมปศุสัตว์​ในฐานะ Competent Authority

 

โดยต่อไปหากกรมปศุสัตว์​ส่งรายชื่อมา จะดำเนินการ​เป็น 3 วิธี คือ  1.ส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจ  2.Video call ตรวจโรงงาน
3.ขึ้นทะเบียน
ให้เลยซึ่งระบบนี้หากกรมปศุสัตว์​กำกับดูแลไม่ดี เกิดปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐาน​ จะพิจารณา​แบนรายโรงงานหรือทั้งประเทศแล้วแต่กรณี

 

 

นอกจากนี้ ทาง GACC ยินดีให้สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมกฎระเบียบของ GACC เพื่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สามารถปฎิบัติตามระเบียบ อย่างถูกต้อง และ จะมีการแลกเปลี่ยนผู้ประสานงานทางเทคนิค เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สำหรับกรณีการขอส่งออกชิ้นส่วนเป็ด ทางGACC ขอให้ทางกรมปศุสัตว์ ส่งข้อมูล ขบวนการแปรรูปเครื่องในเป็ด และ เงื่อนไขสภาพโรงงานที่ผลิต เพิ่มเติมประกอบการพิจารณา