royal coronation
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

เสี่ยงอหิวาต์หมู คุมเข้มชายแดน

วันที่ 13 กันยายน 2562 - 00:28 น.
กรมปศุสัตว์,อหิวาต์หมู,โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
Shares :
เปิดอ่าน 62 ครั้ง

"เฉลิมชัย"สั่งกรมปศุสัตว์เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดเข้าไทย รวมถึงโรคระบาดสัตว์อื่น ๆ หวั่นผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ


13 กันยายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ซึ่งระบาดในประเทศเพื่อนบ้านทั้งเวียดนาม กัมพูชา ลาว และล่าสุดที่เมียนมา 

 

โดยกล่าวว่า ได้สั่งการให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่ไทย ทั้งนี้โรค ASF แม้ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่เป็นโรคระบาดร้ายแรงในสุกร เมื่อเกิดโรคแล้ว อัตราการตายสูงถึง 80-100% ส่วนการกำจัดโรคนั้นต้องทำลายสุกร แล้วฝังหรือเผา ประเทศไทยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร 187,272 ราย จำนวนสุกร 11,289,185 ตัว 

 

ทั้งนี้หากโรค ASF แพร่เข้ามาและระบาดไปทั่วประเทศจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดจนการค้าเนื้อสุกร อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสุกร และอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ ดังนั้นจึงขอให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรค ASF ให้เข้มข้นขึ้น 

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรค ASFตามที่รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งการ โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานประจำท่าอากาศยานนานาชาติทั่วประเทศให้ตรวจยึดซากสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรที่ผู้เดินทางนำติดตัวมาจากประเทศที่เกิดโรค ตามด่านชายแดนก็เช่นกัน ซึ่งการเฝ้าระวังโรค ASF นี้ครม. เห็นชอบให้เป็นวาระแห่งชาติซึ่งหน่วยงานต่างๆ ต้องบูรณาการป้องกันโรคร่วมกัน

 

สำหรับโรคระบาดสัตว์อื่นๆ ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อยในโค – กระบือและโรคไข้หวัดนกที่มักจะแพร่ระบาดอย่างมากในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงฤดูหนาวได้สั่งการให้กองสารวัตรและกักกัน รวมทั้งด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศพร้อมเข้าควบคุมโรคทันที หากได้รับการแจ้งว่า มีสัตว์ป่วย-ตายผิดปกติ

 

อีกทั้งต้องเข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซึ่งต้องมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดออกไปเป็นวงกว้างจนเกิดผลกระทบต่อเกษตรกรและธุรกิจการปศุสัตว์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อการส่งออกสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังต่างประเทศ แล้วส่งผลกระทบรุนแรงทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ