ไม้ประดับชื่อ“ยางอินเดีย”ที่มีกระแสการใช้ไม้ชนิดนี้จัดตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและนอกอาคาร ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปลูกลงกระถางหรือปลูกลงพื้นที่เพื่อประดับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ให้มีคุณค่าแบบกลมกลืนหรือแม้ให้แปลกไปจากรูปแบบเดิมๆ

       

       ทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่ความต้องการและความเหมาะสมตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ยางอินเดียชนิดพันธุ์ใหม่ที่มีความแปลกแตกต่างไปจากชนิดพันธุ์ที่มีอยู่โดยทั่วไปมักมีราคาค่อนข้างสูง

           อีกทั้งปริมาณก็คงยังมีไม่มากพอที่จะผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ในช่วงเวลาอันใกล้เคียงกัน การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการที่เกษตรกรนิยมทำกันคือการตอนกิ่ง ซึ่งจะออกรากได้ไม่ยากและยังสามารถนำต้นที่ขยายมาจำหน่ายหรือใช้งานได้ในเวลาที่ไม่เนิ่นนานนัก

        ยางอินเดียพันธุ์ดีนับเป็นไม้อีกชนิดที่ปัจจุบันตลาดคงมีความต้องการอยู่มาก หากมีต้นพันธุ์และได้มีการปลูกเลี้ยงในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จะมียอดและกิ่งแขนงที่พร้อมจะทำการขยายให้มากขึ้นไปด้วยและอาจใช้เพิ่มเป็นต้นแม่พันธุ์ในลำดับต่อไปได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการปลูกลงภาชนะขนาดใหญ่หรือปลูกลงดินระยะชิดก็สามารถขยายจำนวนเพิ่มต้นพันธุ์ได้ไม่ยาก

           นับเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์จากการปลูกและการจัดการพื้นที่ที่ดีอีกทางหนึ่ง และยังมีรูปแบบการขยายที่จะให้ได้ต้นพันธุ์คราวละมากๆนอกจากจะใช้วิธีการตอนตามความชำนาญอยู่แล้ว เรายังสามารถขยายพันธุ์พืชชนิดนี้ด้วยวิธีการตัดเป็นข้อชำได้อีกด้วย เบื้องต้นต้องกำหนดชนิดที่จะขยายพร้อมการเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสม

            โดยทั่วไปมักจะใช้กรรไกรที่คมและสะอาดตัดใต้ข้อไล่ลงตามกิ่งพันธุ์โดยให้มีใบติดท่อนพันธุ์ที่ตัดมาด้วย แล้วจุ่มท่อนพันธุ์ที่ตัดลงน้ำทันที เพื่อล้างน้ำยางที่ไหลออกจากบาดแผลก่อนจะทาด้วยปูนแดงบางๆให้รอยแผลแห้งเร็วและไม่เกิดการเสียหายจากการเข้าทำลายของเชื้อต่างๆได้โดยง่าย โดยมีตาข้างอยู่เหนือโคนก้านใบที่พร้อมเจริญเติบโตภายหลังการตัดชำในวัสดุที่เหมาะสม เพียงไม่นานท่อนพันธุ์ขนาดเล็กก็พร้อมจะออกรากใหม่ตามผิวเปลือกที่ปักชำไว้ ซึ่งจะพัฒนาเป็นต้นใหม่ได้ดีในไม่ช้าจนพร้อมที่จะถ่ายลงปลูกในกระถางในลำดับต่อไป

          ต้นพันธุ์ดีที่ได้จากการขยายด้วยวิธีต่างๆตามแต่ละโอกาสนั้น จะมีขนาดที่ต่างกันออกไปตามขนาดที่ตัดขยายมาแต่แรก หากตัดเป็นท่อนเล็กก็ยิ่งได้ปริมาณมาก แต่ต้นก็จะเติบโตช้ากว่าต้นที่ขยายด้วยวิธีชำที่เป็นกิ่งใหญ่กว่าหรือจากกิ่งที่ตอนมา ซึ่งทุกวิธีการขยายควรจัดการอบด้วยถุงพลาสติกหรือใช้วิธีการพ่นหมอกเพื่อเพิ่มความชื้นไม่ให้ใบคายน้ำมากเกินไปจนใบเหี่ยวหรือหลุดร่วงได้และยังเป็นการช่วยให้เกิดการออกรากสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเอง

               เมื่อได้ต้นพันธุ์ดีดังกล่าวก็อาจจัดสรรต้นพันธุ์ตามความเหมาะสมและบางส่วนอาจใช้ลงแปลงระยะยาวเพื่อปลูกเป็นไม้ใหญ่ใช้เป็นไม้ขุดล้อมตามโอกาสของตลาดได้อีกด้วย ซึ่งรูปแบบการปลูกอาจแตกต่างไปจากการผลิตต้นขนาดเล็กไปบ้าง จึงต้องกำหนดระยะความห่างให้เหมาะสมโดยปลูกให้ห่างมากกว่าการปลูกเพื่อขยายกิ่งพันธุ์เล็กเพียงอย่างเดียว 

            ส่วนกิ่งแขนงจากต้นดังกล่าวจะต้องมีการตัดแต่งเพื่อเป็นการจัดทรงต้นให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการซึ่งก็สามารถนำมาปักชำหรือจะเป็นการตอนออกมาขยายก็เป็นการทำในคราวเดียวกับการแต่งทรงต้นก็ได้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลย พอถึงช่วงที่จะมีการใช้ไม้ใหญ่ก็สามารถขุดล้อมตามคำสั่งซื้อได้ทันที

              โดยไม่มีขั้นต้อนที่ซับซ้อนหรือยุ่งยากเหมือนไม้บางประเภท เพียงตัดแต่งกิ่งที่ยื่นยาวเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งออกและเป็นการลดการคายน้ำของต้นอีกวิธีหนึ่งด้วย จากนั้นจึงขุดล้อมและตัดราก ห่อหุ้มโคนให้เป็นตุ้มด้วยวัสดุที่ย่อยสลายได้ พร้อมเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องทุ่นแรงไปลงยังจุดที่ต้องการและค้ำให้แข็งแรงเพื่อรอรากและยอดใหม่เติบโตต่อไป

            ต้นยางอินเดียใหญ่ที่เริ่มมีความนิยมจนเกิดกระแสการนำมาใช้เป็นไม้จัดสวน อาจเพราะด้วยคุณสมบัติที่ปลูกเลี้ยงง่าย กำหนดการปลูกเลี้ยงได้หลายขนาด หรือกำหนดให้เป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ก็เป็นโอกาสสำหรับใช้งานที่แตกต่างกัน ใบมีลักษณะกลมรี หนา สีสวยให้ดูแปลกตาออกไป และมีความทนทานสามารถปลูกได้แทบจะทุกสภาพแวดล้อม

             อีกทั้งยังเป็นไม้ไม่ผลัดใบ ซึ่งหลังการปลูกจึงไม่ค่อยเป็นภาระที่จะต้องดูแลใกล้ชิดสักเท่าไรนัก จึงนับเป็นไม้อีกชนิดที่นักจัดสวนนิยมใช้ปลูกลงในพื้นที่หน้างานจัดสวนมาก่อนที่ไม้ชนิดนี้จะมีกระแสการใช้เสียด้วยซ้ำ

       

       ถึงวันนี้ความต้องการต้นยางอินเดียจะมีทิศทางที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวและพัฒนาการที่มีมาโดยตลอด จากรูปแบบการใช้ทั่วไปกลายมาเป็นความจำเป็นที่ถอดบทเรียนมาจากการใช้ไม้ชนิดอื่นมาแล้ว

            และแม้ยางอินเดียจะเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงง่ายแต่รูปแบบการนำไปใช้ยังบางสถานที่ที่อาจมีสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันออกไปจากแหล่งการผลิตและที่ปลูกเดิมไปบ้าง จนบางครั้งอาจส่งผลต่อสุขภาพของต้นไม้โดยเฉพาะส่วนใบที่จะเสียหายได้ แต่หากมีการดูแลด้วยความเข้าใจและปฏิบัติอย่างเหมาะสมถูกต้องแล้ว 

               ไม้ชนิดนี้คงช่วยสร้างคุณค่าต่อผู้ใช้ได้อย่างยั่งยืนด้วยความพิเศษในตัวเองและความเป็นเอกลักษณ์ที่มีในไม้ชนิดนี้อย่างยากที่จะมีการใช้ไม้ชนิดอื่นเข้ามาทดแทนได้เท่ายางอินเดียประดับชนิดนี้เลย