คมชัดลึกออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ฉลุย ไมซ์เพื่อชุมชม ตั้งเป้าโกย กว่าแสนล้าน

26 สิงหาคม 2562 - 00:20 น.
กรมส่งเสริมสหกรณ์,ทีเส็บ,โครงการไมซ์เพื่อชุมชน
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 3,135 ครั้ง

ส่งต่อความสำเร็จ ไมซ์เพื่อชุมชน ดึงสหกรณ์เป็นแหล่งศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมประชุม กระจายรายได้ ตั้งเป้านทท.เพิ่ม 33 ล้าน โกยรายได้กว่าแสนล้าน


 

26 สิงหาคม 2562 จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนแปรนโยบายเป็นเงิน เพิ่มรายได้ใส่กระเป๋าให้กับประชาชนในระดับฐานราก กรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ  

 

 

ร่วมกันตีโจทย์และผนึกความร่วมมือในนามของโครงการไมซ์เพื่อชุมชน ดึงการสัมมนาและการจัดประชุมนิทรรศการจากห้องประชุมออกไปศึกษาดูงานและเรียนรู้กิจกรรมในชุมชนต่าง ๆ โดยมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลาง ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้บริการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและการสาธิตการผลิตสินค้า เพื่อผลักดันให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ กับสหกรณ์และชาวบ้านในชุมชน นำไปสู่การร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ซึ่งจากปีแรกที่ดำเนินการในปี 2561 มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ  35 แห่ง ส่งต่อความสำเร็จมาในปีที่ 2  มีสหกรณ์เข้าร่วม  50 สหกรณ์

           

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์                และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ  ภายใต้โครงการไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ 2 ได้รับการตอบรับที่ดีจาก สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้แต่ละสหกรณ์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสหกรณ์ตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ แวะเวียนเข้ามายังสหกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เรียนรู้กิจกรรมและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าของสหกรณ์  

 

 

ซึ่งจะช่วยเผยแพร่งานด้านสหกรณ์และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักกับอง ดังนั้น การที่สหกรณ์ ได้เข้าร่วมกับโครงการไมซ์เพื่อชุมชน นอกจากช่วยให้สมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตแล้ว ยังได้นำเสนอถึงชุมชนในพื้นที่ของสหกรณ์ที่มีความหลากหลายในเชิงอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ด้วย  ซึ่งจะทำให้มีหน่วยงานต่าง ๆ สนใจลงไปเยี่ยมชมกิจกรรมของสหกรณ์และเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้เพิ่มมากขึ้น            

 

ด้านนายจิรุตถ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นปีที่ 2  มีสหกรณ์เข้าร่วมแล้ว 80 กว่าแห่ง  ซึ่งแต่ละสหกรณ์ได้มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการรองรับการศึกษาดูงาน ทั้งในเรื่องห้องประชุม กิจกรรมสาธิต การนำเสนอสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ และหลายสหกรณ์มีจุดแข็งในเรื่องของวัฒนธรรม หรือความหลากหลายของกิจกรรมที่น่าสนใจ

 

 

อาทิเช่น สหกรณ์ในตลาดคลองลัดมะยม แม้ไม่มีห้องสำหรับจัดประชุม แต่กิจกรรมของตลาดคือจุดขาย เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจให้คนเข้าไปเรียนรู้ดูงาน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางทีเส็บจะนำมาปรับให้เหมาะสมกับเป้าหมายของโครงการต่อไป รวมถึงจะขยายโครงการไปสู่จังหวัดที่เป็นเมืองรองด้วย  เนื่องจากโครงการนี้เน้นการช่วยเหลือประชาชน สมาชิกสหกรณ์ หรือเกษตรกรในระดับฐานรากให้มีรายได้เพิ่ม  ซึ่งในปีนี้ทีเส็บจะมีการทำประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนเข้าไปจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสหกรณ์ให้มากขึ้น

           

“ ทีเส็บหวังว่าในปี 2562 นี้จะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น  33 ล้านคน และสร้างเงินหมุนเวียน ในการท่องเที่ยวประมาณ  117,301 ล้านบาท   ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหสกรณ์ได้จริงตามนโยบายของรัฐบาล “นายจิรุตถ์ กล่าว 

 

 

นายยงยุทธ์ ซื่อสัตย์  ประธานสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด  จังหวัดเพชรบุรี  กล่าวว่า ได้ร่วมงานกับไมซ์เพื่อชุมชนในปีแรกของโครงการ เห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ และช่วยทำให้สหกรณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดูงานสำหรับผู้สนใจ ได้ดีขึ้นเป็นระบบมากขึ้น จากเดิมก็มีคนมาเยี่ยมสหกรณ์นี้มากอยู่แล้ว แต่เป็นเหมือนการแวะมาชม ชิม ช็อป แล้วเดินทางกลับ ไม่ได้มีกิจกรรมที่เป็นส่งเสริมเรื่องเรียนรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 

ทั้งนี้ภายหลังจากที่ทีเส็บได้ให้คำแนะนำ ถึงวิธีในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้น่าสนใจ การถ่ายทอดความรู้ และการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ  ทำให้ในปีที่ผ่านมามีหน่วยงานเข้ามาดูงานมากขึ้นและประทับใจกับกิจกรรมของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่จะเข้ามาดูงาน เพื่อสอบถามถึงเรื่องที่สนใจจะมาเยี่ยมชม ทางสหกรณ์ก็จะจัดเตรียมสถานที่ กำหนดกิจกรรมและหาวิทยากรให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความประทับใจ ทั้งแขกผู้มาเยือนและสหกรณ์ซึ่งเจ้าของบ้านที่ให้การต้อนรับ

           

 

“ หลังจากเข้าร่วมโครงการไมซ์เพื่อชุมชนทำให้มีหน่วยงานเข้ามาดูงานที่สหกรณ์หุบกะพงเพิ่มมากขึ้น หลายหน่วยงานสนใจดูงานแตกต่างกันไป เช่น สนใจเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว  การผลิตของใช้ในครัวเรือน หรือสนใจดูวิธีการจักสานผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์  ทางสหกรณ์พาไปดูตั้งแต่การปลูกต้นป่านศรนารายณ์  การขูดเปลือกเพื่อให้เป็นเส้นป่าน การย้อมสี การถัก ไปจนถึงการขึ้นรูปเป็นกระเป๋าหรือหมวก และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ซึ่งเมื่อมีคนให้ความสนใจมาเยี่ยมชมมากขึ้น ส่งผลทำให้สมาชิกก็มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะชาวบ้านซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านสามารถรับป่านไปถักเป็นเปียเพื่อมาจักสานเป็นกระเป๋าได้ ทำให้มีรายได้และมีความสุขเพิ่มมากขึ้น“ 

           

นายสันติ ขจรเวชไพศาล ประธานสหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์  จำกัด  จังหวัดระยอง กล่าวว่า  สมาชิกสหกรณ์มีโอกาสมีรายได้เพิ่มจากโครงการไมซ์เพื่อชุมชน เพราะสามารถนำผลผลิตที่มีในสวน ทั้งทุเรียน ผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูปที่ทำขึ้นเองและมีรสชาดดีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาจำหน่ายกับผู้ที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมของสหกรณ์ ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีโครงการนี้เข้ามา หน่วยงานที่จะมาดูงานที่สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ด้วยกันที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ  ยังไม่ค่อยมีภาคเอกชน หรือบริษัทเข้ามามากนัก  

 

 

การเข้าร่วมโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้สหกรณ์ได้ต้อนรับผู้ที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน โดยมีทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งสหกรณ์จะปรับกิจกรรมการดูงานให้สอดคล้องกับที่หน่วยงานต้องการ และจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์เพื่อให้คนได้รับทราบว่าทางสหกรณ์พร้อมให้การต้อนรับทุกหน่วยงานที่สนใจจะมาเยี่ยมชม ที่ผ่านมา มีความประทับใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะแม้ว่า จะไม่สามารถวัดได้ว่ารายได้ของสหกรณ์เพิ่มขึ้นหรือไม่ ไม่สำคัญเท่ากับสมาชิกของเราสามารถจำหน่ายผลผลิตและสินค้าที่เขามีอยู่ ทำให้มีรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงครอบครัว 

           

ปัจจุบันโครงการไมซ์เพื่อชุมชน  มี 5  เส้นทางนำร่อง คือ  สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี  สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน จำกัด และสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม  สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด และสหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์  จำกัด จ.ระยอง   ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมสำหรับการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน จัดประชุมและการจัดกิจกรรมในชุมชน ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจได้แวะเวียนไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับคนในชุมชนและสหกรณ์ เพื่อช่วยกันต่อยอดความคิด  ชีวิตและวิถีชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนของโครงการไมซ์เพื่อชุมชน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-"ไมซ์เพื่อชุมชน"ชู 50 สหกรณ์แหล่งดูงานสร้างรายได้ชุมชน
-สหกรณ์จับมือทีเส็บเดินหน้า "ไมซ์เพื่อชุมชน"
-'ทีเส็บ สายงานธุรกิจ' เปิดตัว MICE Thailand Signature
-"ทีเส็บ"ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางแสดงสินค้านานาชาติอาเซียน

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ