royal coronation
23 มกราคม 2563
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ลุ้น...ยาง 60 บาท

22 สิงหาคม 2562 - 00:15 น.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน,ยางพารา,กยท,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Shares :
เปิดอ่าน 10,790 ครั้ง

"เฉลิมชัย"รับปาก ดันประกันรายได้ชาวสวนยางได้เห็นราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม กยท.คาดใช้งบ 3.5-3.7 หมื่นล้านบาท

 

22 สิงหาคม 2562  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา  

 

 

 

โดยกล่าว ว่าจะสรุปผลการประชุมครั้งหน้าวันที่ 23 สิงหาคม นี้ก่อนนำเข้าคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.)ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งจะเดินหน้านโยบายรายได้ประกันยางแผ่นชั้น 3 กิโลกรัม ละ 60 บาท แน่นอน 

 

ทางด้านแหล่งข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่าในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ จะสรุปชัดเจนในเรื่องกรอบวงเงินใช้ในโครงการประกันรายได้สวนยางงบประมาณที่จะต้องกู้ผ่าน ธ.ก.ส.จ่าย 3.5 หมื่นล้าน ถึง 3.7 หมื่นล้านบาท ส่วนเกณฑ์การดำเนินงาน ฐานจากจำนวนเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท. และพื้นที่ปลูกยาง 15 ล้านไร่ ราคาประกันรายได้ และราคาอ้างอิงชนิดยางประจำเดือน กับปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง เฉลี่ย 240 กิโลกรัมต่อไร่ กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี ประกันรายได้ รายละ 25 ไร่  สวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ