royal coronation
17 กุมภาพันธ์ 2563
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

เช่าเรือทำผิดกฏหมายเจ้าของโดนด้วย

20 สิงหาคม 2562 - 00:10 น.
ประมง,เรือประมง
Shares :
เปิดอ่าน 4,075 ครั้ง

เตือน เรือประมงพาณิชย์ พื้นบ้าน อ้างเรือเช่าทำประมงผิดกฏหมาย ฟังไม่ขึ้นอย่าอุปโลกสัญญา โดนทั้งเจ้าของและผู้เช่า เจอคดีอาญา แพ่งและถอนใบอนุญาต


 

 

20 สิงหาคม 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าล่าสุดศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีคำวินิจฉัยในกรณีเจ้าของเรือยินยอมให้ผู้เช่านำเรือที่ให้เช่าไปทำการประมง  

 

.

โดยให้อาศัยสิทธิการทำประมง ตามใบอนุญาตของเจ้าของเรือ เพื่อให้ผู้เช่าสามารถนำไปอ้างต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้เช่นนั้น ย่อมถือได้ว่า เจ้าของเรือยินยอมให้ผู้เช่าเชิดตัวเขาเองเพื่อแสดงว่าเป็นตัวแทนของเจ้าของเรือเพื่อทำการประมงตามใบอนุญาตของเจ้าของเรือ เจ้าของเรือย่อมต้องรับผิดต่อรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อบุคคลภายนอก เสมือนเป็นตัวการ

 

โดยถือเสมือนว่าผู้เช่าเรือเป็นตัวแทนของเจ้าของเรือตามมาตรา 821 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหากจะถือว่าการทำสัญญาให้เช่าเรือ มีผลทำให้เจ้าของเรือ ไม่ต้องรับผิดในฐานะตัวการ และคณะกรรมการมาตรทางปกครองไม่สามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการทำประมงของเรือได้ ย่อมจะทำให้รัฐไม่สามารถสั่งลงโทษทางปกครอง เพิกถอนใบอนุญาตการทำประมงของเรือที่ทำผิดกฎหมายได้เลย

 

ทั้งนี้เพราะเจ้าของเรือทุกลำจะหลีกเลี่ยงกฎหมาย ด้วยการทำสัญญาให้เช่าเรือแก่บุคคลอื่นที่ตนอุปโลกขึ้นมาให้เป็นผู้เช่าเรือ แล้วหยิบยกเอาสัญญาให้เช่าเรือดังกล่าวขึ้นมากล่าวอ้างว่า ตนไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิดและไม่อาจสั่งลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงของเรือลำนั้นได้ บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ลงโทษทางปกครองแก่เรือที่ทำการประมงผิดกฎหมายในกรณีดังกล่าว ย่อมไม่อาจมีผลบังคับใช้ได้ในทางปฏิบัติ และย่อมทำให้การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไม่อาจบรรลุผลได้ตามหลักการหรือเหตุผลและเจตนารมณ์ของกฎหมาย                                                                                              

 

ทั้งนี้จากพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560 ได้กำหนดให้ผู้ที่จะทำการประมงในประเทศไทยต้องขออนุญาตทำการประมงตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงในน่านน้ำไทยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ รวมถึงความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำหนดไว้

 

ทั้งที่ให้ผู้อื่นยืมหรือเช่าเรือประมงของตนที่มีใบอนุญาตทำการประมง แล้วออกไปกระทำความผิดตามกฎหมาย เจ้าของเรือย่อมต้องมีความผิดและต้องรับผิดชอบในการกระทำผิดกฎหมายนั้นด้วย โดยจะอ้างว่าได้ให้ผู้อื่นยืมหรือให้เช่าเรือประมง ซึ่งตนไม่รู้เห็นกับการกระทำความผิดดังกล่าวนั้นไม่ได้ แม้จะนำสัญญาให้เช่าเรือของทั้งสองฝ่ายมายืนยันก็ตาม

 

“ได้มีกรณีตัวอย่างของคดีในลักษณะนี้แล้ว ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงเตือนผู้ประกอบอาชีพทำการประมงที่มีใบอนุญาตทำการประมงทั้งเรือประมงพาณิชย์และพื้นบ้าน  หากให้ผู้อื่นยืมหรือเช่าเรือของตนออกไปทำการประมง และผู้ยืมกระทำความผิดใดๆ ก็ตาม เจ้าของเรือไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ต้องรับโทษตามกฎหมายด้วย จะถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตทำการประมง”นายอดิศร กล่าว

 

 

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ