14  สิงหาคม 2562 นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯเรียกประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางกรอบมาตรการประกันรายได้เกษตรกรสวนยาง ในราคา 60 บาทต่อกก. เป็นเรื่องแรกที่ต้องทำเร่งด่วน  

 

 

 

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 1.3 ล้านราย เดือดร้อนอย่างหนักจากราคายางตกต่ำ พร้อมกับมีกลไกผลักดันราคา โดยใช้งบรัฐน้อยที่สุด ขณะที่ประเทศไทยส่งออกยางมากที่สุด แต่การกำหนดราคายาง อยู่ที่สิงค์โปร์ มาเลเซีย ดังนั้นรมว.เกษตรฯได้ให้เร่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกำหนดราคายางโลก ทั้งเพิ่มการใช้ยางหน่วยงานรัฐ กว่า 1 ล้านตัน จะดูดชับยางจากตลาดได้ในปีนี้

 

ส่วนมาตรการประกันรายได้ จะสรุปสัปดาห์หน้าเพื่อนำเสนอครม.โดยเร็วที่สุด  รวมทั้งมาตรการแก้ไขการปลูกยางปลูกในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ขึ้นทะเบียนไว้ด้วย จะดำเนินการอย่างไร ไม่รุกล้ำพื้นที่ป่า 

 

“มาตรการเสนอครม.เป็นแพ็กเกจ เร่งด่วนที่สุด ประกันรายได้ 60 บาทต่อกก.พี่น้องเกษตรกรสวนยางเดือดร้อนมาก และให้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ไปดูมาตรการผลักดันยางออกจากตลาด 1ล้านตัน ซึ่งปัญหายางพารา เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณการกันอย่างเต็มที่”นายธนา กล่าว