คมชัดลึกออนไลน์ 5 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

 กข 43 ปลูกง่าย ราคาดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

19 กรกฎาคม 2562 - 16:49 น.
ข้าวกข43
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 2,286 ครั้ง

   กข 43 ปลูกง่าย ราคาดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภค


             กข 43 ข้าวพันธุ์น่าสนใจ ปลูกง่าย ราคาดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ข้าวพันธุ์ กข 43 เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของนาแปลงใหญ่ หรือ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันผลิต และยกระดับให้เป็นสินค้าตลาดเฉพาะของกลุ่มคนรักสุขภาพ

     


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

             การผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ กข 43 ให้มีคุณภาพ ต้องมีการควบคุมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนกระทั่งแปรรูป กรมการข้าวจึงรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ เพื่อผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และสีแปรเป็นข้าวสารโดยโรงสีข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP เท่านั้น

              นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ข้าวกข 43 เป็นข้าวเพื่อสุขภาพ มีการวิเคราะห์ทางกรมการข้าว ร่วมกับทางมหาลัยมหิดล มีการตรวจสอบวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำตาลในข้าว ซึ่งอยู่ในเกษณฑ์ที่ต่ำ นั่นหมายความว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแน่นอน ซึ่งข้าว กข 43 จะมีลักษณะเด่นของข้าวพันธุ์นี้ มีอายุสั้น เหมาะกับเขตภาคกลาง อายุของข้าวกข 43 ประมาณ 95 วันและได้จะผลผลิตประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่

               ดังนั้นการที่จะนำข้าวพันธุ์ กข 43 ไปปลูกจะต้องมีความเหมาะสม ดูตั้งแต่เรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่ดี ใช้วิธีการที่ถูกต้อง ในที่นี้จะมีตลาดที่รับซื้อข้าวกข 43 ที่ชัดเจน ซึ่งทางสหกรณ์จะมีโรงสีของสหกรณ์เอง โดยนำผลผลิตมาสีที่โรงสีสหกรณ์มีการควบคุมในเรื่องของคุณภาพ โรงสีก็ได้รับมาตรฐาน GMP โยงมาถึงผู้ประกอบการในส่วนของสหกรณ์เอง

              "ผู้ประกอบการภายนอกที่จะซื้อข้าวแพคขายก็จะมีระบบคิวอาร์โค้ด ตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งเป็นระบบที่ผมคิดว่า กรมการข้าวจะใช้โมเดลนี้ ในการขยายผลไปทำกับข้าวชนิดต่างๆ เพื่อให้มีการควบคุมปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม และมีปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด"

         

      ทั้งนี้ข้าวกข43 ได้รับความนิยมในไทยมาได้ระยะหนึ่งแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ยังเตรียมส่งข้าว กข43 ไปที่ประเทศออสเตรเลีย ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจค่าดัชนีน้ำตาลในระดับสากล เพื่อจะเปิดทางสู่การส่งออกในต่างประเทศ และต้องยอมรับเลยว่ากระแสตื่นตัวการรักสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

       โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภค เน้นบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปลอดจากสารพิษ และอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทางกรมการข้าวได้นำความต้องการเหล่านี้เป็นโจทย์ ให้นักวิจัยได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เหมาะสำหรับการทำตลาดเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพ จึงเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่จะผลิตข้าว โดยมีตลาดนำการผลิต5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ