royal coronation
19 มกราคม 2563
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ไม่ธรรมดา สหกรณ์บุรีรัมย์ผลิตข้าวขึ้นเครื่องการบินไทย 

7 กรกฎาคม 2562 - 15:30 น.
การบินไทย,ข้าว,กรมส่งเสริมสหกรณ์
Shares :
เปิดอ่าน 2,188 ครั้ง

"พิเชษฐ์"ฟุ้งไทยนิยม ยั่งยืน -การตลาดนำการผลิต เห็นผลเกษตรกรรายได้พุ่ง โชว์ผลงานเด่นสหกรณบุรีรัมย์ผลิตข้าวขึ้นเครื่องการบินไทย 

 

 

7 กรกฏาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาประเคียบ ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

 

โดยกล่าวว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรฐานรากให้เข้มแข็ง รวมทั้งนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ทุกหน่วยงานดำเนินนโยบายการตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด เกษตรกรไม่มีที่ขาย ราคาตกต่ำ โดยกรมเร่งส่งเสริมเกษตรกร ร่วมกลุ่มกันขยายผลเกษตรครบวงจรใช้กลไกสหกรณ์ทั้งระบบ จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ และภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามาช่วยเรื่องปัจจัยการผลิต

 

ทั้งนี้เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งได้เห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วหลายพื้นที่ ทำให้เกษตรกรอยู่ในอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีรายได้ดีขึ้น อาทิ โรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 16,272,000 บาท กลุ่มเกษตรกรสมทบ จำนวน 1,808,000 บาท

 

รวมทั้งเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการดำเนินงาน เช่น โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือน จำนวน 1 แห่ง, เครื่องยิงสี ขนาด 130 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องซีลสูญญากาศ ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องชั่งและบรรจุ กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 15 - 50 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้กำหนดแผนการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก จำนวน 2,000 ตัน เพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่าย

 

ขณะนี้ทางบริษัทการบินไทย จำกัด ได้สั่งซื้อข้าวสารของกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบแล้วจำนวนกว่า 100 ตัน
สำหรับกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ ปัจจุบันมีสมาชิก 405 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทำนา โดยดำเนินธุรกิจสินเชื่อ, ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เช่น ปุ๋ย, ธุรกิจรวบรวมผลผลิต รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อการแปรรูป, ธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและผลิตสินค้า ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

โดยกลุ่มสหกรณ์ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวเปลือกกับสหกรณ์การเกษตรที่รวบรวมข้าวเปลือกในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด กลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียง และการเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวสารกับกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อวากิลบุรีรัมย์, สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด 

 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำให้มีการวางแผนการผลิตทั้งปีอย่างเป็นระบบ การหาตลาดรองรับผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และการปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เป็นที่น่าสนใจ เพื่อยกระดับสินค้าของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ