คมชัดลึกออนไลน์ 2 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

กฟก.เผยรายชื่อผู้แทนเกษตรกรชุดใหม่ชนะผลเลือกตั้ง 16 มิ.ย.62

19 มิถุนายน 2562 - 04:48 น.
กฟก
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 3,267 ครั้ง

กฟก.เผยรายชื่อผู้แทนเกษตรกรชุดใหม่ ที่ชนะผลเลือกตั้ง 16 มิ.ย.62


 

         กฟก.เปิดเผยรายชื่อผู้แทนเกษตรกรจำนวน 20 คน ที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 16มิ.ย.62 มีเกษตรกรมาใช้สิทธิ 1.3 ล้านคน คิดเป็น 25.04 % มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา  อยากได้ผู้แทนเกษตรกรพร้อมทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้เกษตรกรทั่วประเทศ กำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ด้านการจัดการหนี้สินและการฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

                นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ( กฟก.) เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 4,922 หน่วย เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) พ.ศ.2562 โดยมีเกษตรกรสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวน 5.5 ล้านคน มีพี่น้องเกษตรกรสนใจออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักกว่า 1.3 ล้านคน  คิดเป็น  25.04 % มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

         ภายหลังการปิดหีบเมื่อเวลา  15.00 น  คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้สรุปผลการนับคะแนนผู้แทนเกษตรกร  ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในแต่ละภูมิภาคจำนวน 20 คน ได้แก่ ภาคเหนือ จำนวน 5 คน ภาคกลาง จำนวน 4 คน ภาคอีสาน จำนวน 7 คน และภาคใต้ จำนวน 4 คน โดยรายงานรายชื่อผู้แทนเกษตรกรที่ชนะการเลือกตั้งให้ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร(สำนักงานใหญ่) รับทราบ

         จากนั้นจะเสนอชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อลงนามแต่งตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร ทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อให้ได้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาทำหน้าที่โดยเร็ว

       นายสไกรเปิดเผย รายชื่อผู้แทนเกษตรกร (อย่างไม่เป็นทางการ) เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชุดใหม่ ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) ได้แก่  1.นายสิทธัญ  วงศ์ปั๋น  จาก จ.เชียงใหม่2. นายประสิทธิ์  บัวทอง จ.พิจิตร  3.นายสมศักดิ์  โยอินชัย จ.เชียงใหม่ 4. นายไชยภร  แย้มปั้น จ.สุโขทัย และ5.นางศศิณัชสุภา จันทร์สุวรรณ จ.กำแพงเพชร

          ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) ได้แก่  1.นายยศวัจน์  ชัยวัฒนสิริกุล จาก จ.สุพรรณบุรี           2.นายกิตติพล ตะพานแก้ว จ.ลพบุรี 3.นางนิสา คุ้มกอง จ.ชัยนาท และ4. นายนพรัตน์  เผ่าวัฒน์ชัย จ.กาญจนบุรี

         ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้แก่ 1.นายปิยะมงคล  สิงห์กลาง จาก จ.มหาสารคาม2.นายประจักษ์ บุญกาพิมพ์ จ.ร้อยเอ็ด 3.นายกิตติกร เชิดชู จ.อุบลราชธานี 4. นายสำเริง ปานชาติ จ.สุรินทร์ 5. นายถวิล ตรีวรปรัชญ์  จ.นครราชสีมา6.นายนวคม เสมา จ.อุดรธานี  และ7. นายจารึก บุญพิมพ์ จ. ศรีสะเกษ 

         ส่วนผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้ ) ได้แก่ 1.นายสมบูรณ์  จิตรเพ็ญ จ.นราธิวาส  2.นายสาฝีอีโต๊ะบู จ.สตูล 3.นางพจมาน สุขอำไพจิตร จ.ชุมพรและ 4.นายดรณ์  พุมมาลี จ.พัทลุง 

 

       นายสไกรกล่าวทิ้งท้ายว่า  ผู้แทนเกษตรกรที่ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ โดยกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรการบริหารงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  รวมทั้งดูแลให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการการบริหารกองทุนฟื้นฟู ฯ  ร่วมเสนอความคิดเห็น แนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรทั้งด้านหนี้สิน การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในด้านต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ