สถานีวิทยุม.ก.หรือเคยู เรดิโอพลัส ผนึกกรมกิจการผู้สุงอายุ ขับเคลื่อนเครือข่ายผู้สูงอายุแห่งชาติ ประเดิมผังใหม่ 2 รายการ"พบกับกรมกิจการผู้สูงอายุ"และสูงวัย สุขใจ ใช่เลย หวังถ่ายทอดเนื้อหาเชิงนโยบายและประสบการณ์ผู้สูงวัยเพื่อเตรียมรับมือประเทศเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า

  

      เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 เม.ย.ที่ห้องประชุม สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สถานีวิทยุม.ก.)หรือเคยู เรดิโอ พลัส)ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการสถานีฯ โดยมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมหลายเรื่องทั้งการขออนุมัติในที่ประชุมเปลี่ยนกรรมการบริหาร การปรับผังรายการใหม่ หลังมีลงนามเอ็มโอยู(MOU)กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามาผลิตรายการทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

     ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก.หรือเคยู เรดิโอ พลัส เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าวันนี้ที่ประชุมได้มีมติสำคัญ 2-3 เรื่องด้วยกัน โดยเรื่องแรกทีี่ประชุมเห็นชอบให้มีเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารสถานีฯบางท่านออกไป โดยเสนอให้นายอนุสันต์ เทียนทอง อดีตอธิบดีกรมกิจการผู้อายุเข้ามาแทน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีควาามรู้ความสามารถในเรื่องกิจการผู้สูงอายุเป็นอย่างดีและสถานีวิทยุก็มีโครงการที่จะขับเคลื่อนเครือข่ายผู้สูงอายุแห่งชาติในอีกหลายโปรเจกต์นับจากนี้ไป

     "จากนี้ไปการดำเนินงานของสถานีฯจะมุ่งเน้นในสองส่วนหลักคือเรื่องผู้สูงอายุกับเรื่องของการเกษตรควบคู่กันไป เราจึงจำเป็นต้องดึงผู้รู้ในเรื่องผู้สูงอายุอย่างท่านอนุสันต์(เทียนทอง)อดีตอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านแรกมาเป็นบอร์ดบริหารของสถานี ผมมีแนวคิดว่าในฐานะที่เราจะบุกตรงนี้ ตอนแรกเราคิดว่าเรารู้เรื่องผู้สูงอายุเยอะเลย แต่พอได้พูดคุยกับท่าน เราแค่ชั้นอนุบาลเอง เพราะมันมีหลายระบบมากคงมีอะไรที่เราไม่มีรู้อีกเยอะพอสมควร การขอท่านอนุสันต์เข้ามาเป็นบอร์ดใหญ่ เพราะราจะมุ่งตรงนี้ต่อไปในอนาคต"

     ในส่วนความร่วมมือโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ โดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุม.ก.กับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่นั้น ผอ.สถานีวิทยุม.ก.เผยว่าขณะนี้โครงการฯได้ยุติลงแล้วแต่กำลังจะดูว่ามีการต่อยอดต่อไปอย่างไร ส่วนหนึ่งใช้เป็นโมเดลหรือต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ต่อไป แต่อีกส่วนจะทำเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมอบให้สถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการ โดยอาจจะเปิดเป็นรายการสำหรับผู้สูงอายุมาร่วมพูดคุย ถ่ายทอดประสบการณ์ โดยร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะแล้วใช้เครือข่ายผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมาร่วมจัดการรายการ

       สำหรับการปรับผังรายการใหม่นั้น ผศ.อนุพรระบุว่าหลังจากมีการลงนามเอ็มโอยูกับหน่วยงานต่าง ๆ มาระยะหนึ่ง ทำให้ได้เห็นข้อมูลในเชิงลึกที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยสถานีฯจึงได้มีการปรับผังรายการใหม่โดยเพิ่มเข้ามาอีก 2 รายการ ซึ่งรายการแรกชื่อว่า“พบกับกรมกิจการผู้สูงอายุ” เป็นการนำเสนอสาระเนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและเนื้อหาเชิงนโยบายที่มีผลต่อคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ โดยออกอากาศในเวลา 11.05 -12.00 น. ทุกวันอังคาร ส่วนอีกรายการคือ"สูงวัย สุขใจ ใช่เลย" ออกอากาศในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 -16.30 น. เนื้อหาจะเน้นการพูดคุยในเรื่องสุขภาพ อาหารการกิน การออกกำลังกายที่เหมาะกับช่วงวัย เป็นต้น

     "เป้าหมายของเราต้องจะเป็นศูนย์กลางเครือข่ายเชื่อมโยงผู้สูงอายุในทุกภูมิภาคของประเทศไทยทั้งหมด รายการจะเชื่อมต่อกับทุกสถานีในภูมิภาค ทั้งเชียงใหม่ ขอนแก่นและสงขลา โดยใช้แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานของกรมกิจการผู้สูงอายุที่กระจายอยู่ตามศูนย์ต่าง ๆ ในภูมิภาคป้อนเข้ามา ส่วนรายการเกษตรกรอื่น ๆ ยังคงเป็นไปตามปกติ ยกเว้นรายการธ.ก.ส.เพื่อนเกษตรกรที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวล่า10.05-10.30 น.ซึ่งทางธ.ก.ส.ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับทางสถานีมาเป็นระยะเวลา 10 ปีนั้น ปีนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยและน่าสนใจยิ่งขึ้น" ผอ.สถานีวิทยุม.ก.กล่าวย้ำ

       ทั้งนี้สำหรับนโยบายสถานีวิทยุม.ก.ในการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อเป้าหมายในการเตรียมรับมือประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี2564 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า

      อย่างไรก็ตาม เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นบุคคลที่บริหารงาน และดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น จากพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562  อีกด้วย