เหลืออีก 3 วันก็จะเข้าโหมดสู่ปีใหม่กันแล้ว เราคงไม่เคยคิดว่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราจะมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตถึงเพียงนี้... ในแต่ละคนก็ให้ความสำคัญเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองแตกต่างกันไปตามโอกาสความจำเป็นและลำดับความสำคัญของวาระที่ต่างกันออกไป และใครจะรู้ว่าต้นไม้นานาชนิดที่มีการปลูก การขาย และนำมาใช้กันอยู่จะเชื่อมโยงเข้าไปในวิถีชีวิตอยู่ตลอดอย่างยากที่จะคาดเดาและนึกถึง 

             บางครั้งเพียงข้ามวัน สิ่งที่มิได้คาดฝันหรือคิดวางแผนไว้จะกลับกลายเปลี่ยนไปได้มากมายจนแทบไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวเลย แต่ทุกอย่างต้องดำเนินต่อไปด้วยความตั้งใจเสมอในแนวทางที่คิดว่าใช่ ทำในสิ่งที่ต้องทำ สอดคล้องกับความชอบในปัจจัยพื้นฐานที่เกื้อกูลอยู่อย่างมีการกลั่นกรองและมีการเกื้อกันอย่างเป็นระบบ สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราที่ดูธรรมดาก็สามารถแปรเปลี่ยนเป็นของพิเศษได้ด้วยมิติความคิดในเวลาที่ไม่นานมากนัก

            ภาพการใช้ไม้ประดับ โดยเฉพาะที่เป็นไม้ใบอาจดูเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ให้เข้าและสอดคล้องกับกาลเวลา ดั่งแฟชั่นที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นวงรอบ ที่จะเคลื่อนในทิศทางที่เราพอคาดเดาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น บางครั้งอาจหยุดนิ่งอยู่นาน หรือหมุนเร็ววนตามกระแสและปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุผลนานัปการ จะมีบ้างที่แทบจะหยุดนิ่งเหมือนไม่มีการใช้ตามกระแสใดๆ แต่ก็ใช่จะนิ่งสนิทเลยซะทีเดียว เปรียบเหมือนดวงดาวที่ส่องแสงสุกสว่างในบางคืนที่ไร้เมฆหมอกมาบัง

           บางครั้งก็ถูกกลบจากแสงอื่นให้เลือนลางไปบ้าง แต่อย่างไรก็คงรู้ว่ามีอยู่และพร้อมที่จะส่องสว่างได้อีกเมื่อมีโอกาสอำนวย ไม้ใบประดับหลายชนิดก็มีวิถีธรรมชาติไม่ต่างกันมาก เพียงแต่โอกาสและจังหวะการใช้อาจไม่นิ่งเหมือนกับสินค้าเกษตรอีกหลายชนิดที่ต้องกินต้องใช้อย่างขาดไม่ได้ และมีความจำเป็นมากขึ้นไปทุกทีเมื่อเกิดข้อจำกัดในความพอดีของระบบที่นับจากต้นน้ำสู่ปลายทางบริโภค โดยทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยงแฝงอยู่ในระบบตลอดเวลา

             ไม้ประดับหลากหลายชนิดที่มีความยั่งยืนอยู่ในระบบได้นานวัน สืบสานกันมาจนเป็นอาชีพจากรุ่นสู่รุ่น มีรายได้หล่อเลี้ยงระบบจนเกิดความยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจในตนเองนั้นมีให้เห็นตลอด บางครั้งเป็นงานเกษตรที่เริ่มต้นมาด้วยขนาดเล็กๆ หรือสืบสานต่อกันมาก็ตาม หากทำด้วยใจรัก มีแรงศรัทธาผลักดัน ขวนขวายเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีผลทางตรงและโดยอ้อม ก็ย่อมจะเกิดสัมฤทธิ์ผลจนไปถึงความยั่งยืนได้ไม่ยากจนเกินไป ซึ่งหลายอย่างนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงจากความคิดในทิศทางที่ถูกต้องด้วย และบางโอกาสต้องกระจายความเสี่ยงจากสิ่งที่อาจเกิดการพลั้งพลาดจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยน เราจึงต้องเรียนรู้จดจำข้อมูลต่างๆ ทั้งจากประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับตนเองและจากของผู้อื่นที่ได้ถ่ายทอดในหลายช่องทางอย่างเข้าถึงได้ไม่ยากนักในยุคปัจจุบัน

           จากการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงและวิถีการใช้ไม้ใบประดับก็พอเป็นแนวทางได้เข้าใจว่า ไม่มีไม้ชนิดใดดีเลิศอยู่ตลอดเวลา และก็ใช่ว่าช่วงฤดูกาลที่ไม่ได้ใช้ ความต้องการใช่จะหายไปหมดเลยซะทีเดียว การนำมาใช้อาจแปรเปลี่ยนไปในรูปแบบอื่นๆ โดยหากเราเลือกที่จะผลิตอะไรแล้วคงต้องคิดต่อยอดมองแนวทางคู่ขนานของการที่จะนำไปใช้เพิ่มขึ้นจากช่องทางเดิม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้ที่แตกแขนงมาจากหลายๆ กรณี ก็เกิดมาจากการอยู่รอดในการปรับตัว จนหลายครั้งก็พัฒนาเป็นการใช้งานเป็นหลักรูปแบบใหม่ๆ แทนของเดิมไปเลยได้อยู่ตลอดเวลา 

 

           ทุกครั้งที่มีวิกฤติเกิดขึ้นก็มักมีโอกาสใหม่เกิดขึ้นด้วยเสมอ บางครั้งเราคงไม่ต้องคอยให้ถึงจุดนั้นโดยลองหาแนวทางการใช้เพิ่มขึ้นเผื่อไว้เลย หลังเปลี่ยนข้ามวันใหม่ของปีไปแล้วเราคงได้เห็นไม้ใบประดับที่เรารู้จัก รวมถึงส่วนอื่นๆ อีกมากมายพลอยมีโอกาสได้อยู่ในใจ เหมือนไม้ประดับที่ใช้ได้นอกเหนือจากการประดับแบบธรรมดา กลายมาเป็นของจำเป็นอย่างกลมกลืนกับของฟุ่มเฟือยไปด้วยความตั้งใจที่ไม่ใช่เรื่องแปลกแบบค่อยๆ เรียนรู้ไป ว่า ไม้ประดับทั่วไปคงอยู่ในใจและใช้โดยรอบตัวเรามาโดยตลอดอย่างยากจะแยกให้ออกจากกันไปเลย... สวัสดีปีใหม่ครับ !