กยท. เปิดเวทีรับความเห็นจากผู้แทนชาวสวนยาง

07 พ.ค. 2561
1.0 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

กยท. เปิดเวทีรับความเห็นจากผู้แทนชาวสวนยางทั่วประเทศ ร่วมหาแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ

 รก.ผู้ว่าการ กยท. เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ กว่า 70 ราย เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ กยท. สำนักงานใหญ่  พร้อมสนับสนุนเกษตรกรรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อก้าวจากภาคเกษตรสู่การผลิตและแปรรูปยางสร้างมูลค่าเพิ่ม 

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทยได้เชิญผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ กว่า 70 ราย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการร่วมกันพัฒนายางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาความมั่นคงด้านรายได้ของเกษตรชาวสวนยาง ที่อาจมีรายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีพ หรือปัญหารายได้ที่ไม่แน่นอน โดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากราคายางตกต่ำ ซึ่ง กยท.จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มุ่งส่งเสริมและให้การสนับสนุนปัจจัยในด้านการผลิตและแปรรูป ได้แก่ เงินลงทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปจัดหาเครื่องจักรกล นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางให้มีคุณภาพและผ่านมาตฐาน โดย กยท. เน้นการสร้างความร่วมมือร่วมกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมเริ่มวางแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้านการตลาด ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมค้า (Joint Trading Company) ร่วมกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยรวบรวมผลผลิตยางพาราประเภทต่างที่มีมาตรฐานจากสถาบันเกษตรกรฯ เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 


"การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหายางพาราระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นและโอกาสดีที่ในการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยได้รับฟังความและรับทราบปัญหาต่างๆ จากผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวน ซึ่งต้องการให้ กยท. ช่วยเหลือและให้การสนับสนุน ทั้งนี้ กยท. จะนำเอาความคิดเห็นของเกษตรกรไปพิจารณาแก้ไขปัญหาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม" รก.ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติม

แท็กที่เกี่ยวข้อง