royal coronation
27 มกราคม 2563
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ทช.เปิดตัวป่าในเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมกัน 3 แห่ง

30 มีนาคม 2561 - 18:01 น.
พลอสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
Shares :
เปิดอ่าน 469 ครั้ง

ทช.เปิดตัวป่าในเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมกัน 3 แห่ง


           กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการป่าในเมือง พัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์ เปิดตัวป่าในเมือง“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 3 แห่ง  เนื้อที่กว่า 1.3 พันไร่ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งใหม่ เป็นผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์มีพรรณไม้ป่าชายเลนหลากหลายชนิด  เป็นแหล่งศึกษาดูนกวงศ์ต่างๆ และสัตว์ป่าชายเลนอีกหลายชนิด และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติทั้งทางบก-ทางน้ำ มั่นใจจะเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของคนไทยได้ในอนาคต
            พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนิน“โครงการป่าในเมือง”โดยนำพื้นที่ในความรับผิดชอบซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เคียง มาดำเนินการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน  ให้กลายเป็นพื้นที่ป่าหรือพื้นที่สีเขียวและเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมตามความเหมาะสม เช่น การออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาธรรมชาติ 
           นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เปิดเผยว่า ทช.  ได้วางแผนดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการป่าในเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา มีการเปิดโครงการป่าในเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 3 แห่ง พร้อมกัน ประกอบด้วย 1)ป่าในเมืองบ้านปากกะแดะ  ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เนื้อที่ 320 ไร่   2)ป่าในเมืองบ้านแหลมโพธิ์ - แหลมทราย ตำบลพุมเรียง  อำเภอไชยา เนื้อที่  400 ไร่  และ              3) ป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน เนื้อที่  600 ไร่  โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนำประชาชนและผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะทะเล เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และภาคีความร่วมมือในพื้นที่ในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลน ให้เกิดความยั่งยืน
            อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวต่อว่า โครงการป่าในเมืองทั้ง 3 แห่ง อยู่ใกล้ชุมชนและตลาดประชารัฐ ของสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ป่าชายเลนกว่า 1,300 ไร่ ประกอบไปด้วยพรรณไม้ป่าชายเลน หลากหลายชนิด เช่น  ต้นจาก ลำพู แสม โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูน รวมทั้งมีสัตว์ป่าชายเลนที่สำคัญอีกหลายชนิด เช่น ลิงแสม เหยี่ยวดง  ปูก้ามดาบ ปูทะเล ปูแสม ปลากระบอกเพชร ปลาตีน และหอยกัน เป็นต้น และสำคัญป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์  มีความพิเศษ พื้นที่ป่าชายเลนเป็นผืนป่าชายเลนที่รุกคืบทะเลจนได้รับสมญานามว่า“ดินแดนผืนป่าชายเลนเดินได้ฝั่งอ่าวไทย” และยังมีหอดูนกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สังเกต และศึกษานกวงศ์ต่างๆ ที่สำคัญและหลากหลาย เช่น เหยี่ยวแดง นกกาน้ำเล็ก นกกระสานวล นกยางกรอกพันธุ์จีน นกยางเขียว นกยางควาย   นกยางเปีย นกยางโทนใหญ่ นกยางโทนน้อย นกพญาไฟสีเทา นกแซงแซวหางปลา นกกินเปี้ยว นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกหัวขวานด่างแคระ และนกขมิ้นท้ายทอยดำ
          นอกจากนี้ภายในบริเวณป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ ยังมีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ทั้งทางบกและทางน้ำมากมาย ประกอบด้วย เส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชายเลนระยะทาง 700 เมตร ซึ่งมีฝูงลิงแสมตลอดเส้นทาง ขณะที่ทางน้ำจะมีทั้งจักรยานน้ำและการพายเรือแคนู รวมทั้งการนั่งเรือชมบรรยากาศธรรมชาติและป่าชายเลนเดินได้ มีแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงหอยและฝึกหัดงมหอย ซึ่งมั่นใจว่า กิจกรรมทั้งหมดภายในโครงการฯ จะสามารถรอบรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้รับทั้งความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ความเพลิดเพลินและพักผ่อนหย่อนใจได้พร้อมๆกัน” อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าว 


 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended