๏ ในสถานการณ์ปกติ
โปรดอย่าปริวิตกฝัน
จริงเชื่อว่าจริงก็จริงกัน
จริงก็ครบครันธรรมดา

 


๏ โปรดอย่ากังวลให้เกินเหตุ
ยังไม่มีอาเพศให้หวาดผวา
ยังคงเป็นไปและเป็นมา
ต่อหน้าต่อตาทุกผู้คน


๏ โปรดอย่าขุ่นข้องและหมองใจ
ใช่มันต้องใช่ไม่สับสน
เย็นอยู่เย็นเย็นอย่าร้อนรน
เวียนเวียนวนวนทนกันไป


๏ โปรดอย่าตื่นเต้นและตื่นตูม
จงนั่งอมภูมิอย่าหวั่นไหว
ไม่มีอะไรไม่มีอะไร
ให้รู้ไผเป็นไผให้รู้ดี


๏ โปรดอยู่ในความสงบนิ่ง
อยู่กับความจริงอย่าหน่ายหนี
ฝันอย่าไปฝันอย่าไปมี
โปรดอยู่ที่นี่อย่างที่เป็น


๏ ในสถานการณ์ปกติ
โปรดอย่าปริวิตกเห็น
เย็นเย็นร้อนร้อนร้อนร้อนเย็นเย็น
อย่ากระซิกกระเซ็นเรื่องธรรมดา !.

.......................................