๏ เราคงเลือกกันแล้วใช่ไหม  
เลือกที่จะไปอย่างที่เห็น  
เลือกที่จะเป็นอย่างที่เป็น  
เลือกการฆ่าเข่นเข้าทำลาย  

 


๏ เราคงเลือกกันอย่างที่เลือก  
แค่หุ้มด้วยเปลือกกับสีป้าย  
จากจุดเริ่มต้นจนสุดปลาย  
ล้มหายตายเจ็บเรื่องธรรมดา  


๏ เราคงเลือกกันตามสนุก  
เลือกสร้างความทุกข์ทุกทีท่า  
เลือกฟันต่อฟันตาต่อตา  
เลือกการเข่นฆ่าเพื่อยาเยียว  


๏ เราคงเลือกกันเข้าขันแข่ง  
เลือกการแก่งแย่งเข้าขับเคี่ยว  
เลือกเอาตามเชื่อแต่ฝ่ายเดียว  
ก่อการกราดเกรี้ยวกระทำการ  


๏ เราคงเลือกกันคนละฝ่าย  
เลือกเพื่อทำร้ายทำลายบ้าน  
เลือกทำลายเมืองให้แหลกลาญ  
ฆ่ากันเองอย่างอาจหาญซ่านกระเซ็น  


๏ เราคงเลือกกันแล้วใช่ไหม  
เลือกที่จะไปอย่างที่เห็น  
เลือกที่จะเป็นอย่างที่เป็น  
ด้วยเลือดเนื้อเซ่นด้วยน้ำตา !.   

.....................................