๏ ฝันอะไรได้บ้างเมื่อร้างฝัน
ขณะคืนและวันรอผันเปลี่ยน
เมื่อโลกร้ายและร้ายวกวนเวียน
และเราต่างร่วมเขียนบันทึกร้าย

 


๏ ฝันอะไรได้บ้างในวันนี้
เมื่อเราต่างย่ำยีความมุ่งหมาย
ให้โลกบันทึกความเป็นความตาย
ขณะเราทั้งหลายดูดายเรา


๏ ฝันอะไรได้บ้างในความโศก
หมุนรอบตัวโลกด้วยความเศร้า
เงาที่ได้เห็นไม่มีเงา
มีแต่ความเงียบเหงาไม่งดงาม


๏ ฝันอะไรได้บ้างในความทุกข์
ยุคเปลี่ยนกลียุคย้อนคำถาม
โลกล้อมด้วยโลกเข้าคุกคาม
และเรารายล้อมตามไม่รู้ตัว


๏ ฝันอะไรได้บ้างในความหม่น
มีหรือไม่ผู้คนแยกดีชั่ว
ชัดแจ้งกระจ่างหรือเมามัว
ในค่ำคืนขลาดกลัวกระทำการ


๏ ฝันอะไรได้บ้างถ้ามีฝัน
ขณะคืนและวันผันพ้นผ่าน
เมื่อโลกร้ายและร้ายคืบและคลาน
ฝันของเราควรกล้าหาญหรือขลาดกลัว !.

......................................