๏ เมื่อตกลงปลงใจก็ไปต่อ
จะแข็งขืนหรือร้องขอไม่ขัดขวาง
เมื่อจะเอาก็เอาในรอยทาง
หากไม่เอาก็ปล่อยวางแล้วร้างลา

 


๏ เมื่อจะเดินต่อไปก็ไปเถิด
ต่อให้ต้องเตลิดอย่ากังขา
เมื่อไม่เดินต่อไปไม่นำพา
ไม่ต้องสนคำครหาไม่ว่าใคร


๏ เมื่อเชื่อมั่นก็เชื่อเสียให้มั่น
เชื่อก็ต้องยืนยันอย่าหวั่นไหว
เมื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออย่างมั่นใจ
จะไปสนทำไมเมื่อไม่เอา


๏ เมื่อศรัทธาก็ศรัทธาให้ตลอด
ไม่ศรัทธาก็ถอดให้พ้นเขลา
เมื่อศรัทธาก็ศรัทธาอย่าดูเบา
ไม่ศรัทธาก็หนีเงาความศรัทธา


๏ เมื่อตัดสินใจแล้วก็ตามนั้น
ว่าอย่างไรก็ว่ากันยืนยันค่า
เมื่อไม่ตัดสินใจไม่นำพา
ก็ยืนยันความกล้ากล้ายืนยัน


๏ เมื่อต้องเลือกก็เลือกตามที่เลือก
จะเอาแก่นหรือเปลือกจริงหรือฝัน
เมื่อไม่เลือกก็ไม่เลือกให้ครบครัน
อะไรจะเกิดก็ตามนั้นเช่นนั้นเอง !.

...........................................