๏ ก็แค่การเปลี่ยนผ่านเพื่อผ่านเปลี่ยน
ก็แค่การหมุนเวียนเพื่อผ่านผัน
ก็แค่การผ่านเปลี่ยนปีเดือนวัน
ก็คงเพียงแค่นั้นวันเดือนปี

 


๏ มีก็เพียงร่องรอยที่ผันผ่าน
ร่องรอยแห่งกาลแห่งวิถี
บ่งร้ายก็ร้ายดีก็ดี
แล้วแต่ใครบ่งชี้บ่งชี้ใคร


๏ เหลือก็เพียงร่องรอยความทรงจำ
สูงส่งหรือตกต่ำตามวิสัย
จะลบเลือนหรือตอกย้ำสุดแต่ใจ
ใช่หรือไม่ใช่สุดแต่คน


๏ เพียงรอยอดีตธรรมดา
ปัจจุบันคุณค่าอยู่ในหน
อนาคตไม่อาจรู้วกเวียนวน
ติดกับดักหรือหลุดพ้นยากแน่ใจ


๏ เมื่อวานผ่านแล้วย่อมผ่านเลย
วันนี้อาจเหมือนเคยหรืออาจไม่
พรุ่งนี้ส่วนพรุ่งนี้ว่ากันไป
เถิดศัตรูผู้เลื่อนไหลไม่ว่ากัน


๏ ก็แค่การเปลี่ยนผ่านเพื่อผ่านเปลี่ยน
ก็แค่การหมุนเวียนเพื่อผ่านผัน
ก็แค่การผ่านเปลี่ยนปีเดือนวัน
ก็คงเพียงแค่นั้นวันเดือนปี !.

....................................