๏ ผ่านแล้วย่อมผ่านอีกครั้งผ่าน
วันนี้ของเมื่อวานไม่คืนกลับ
วันนี้ของพรุ่งนี้มีให้นับ
เพื่อจะเปลี่ยนเพื่อจะปรับในวันนี้

 


๏ ไม่คงที่ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอน
ทุกทุกบททุกทุกตอนไม่คงที่
เหมือนว่าใช่อาจไม่ใช่บางครั้งบางที
ดีก็อาจไม่ดีบางทีบางครั้ง


๏ เช่นนี้เองความจริงเช่นนี้เอง
เงียบเหงาครื้นเครงด้วยความหวัง
ที่ว่าชัดอาจไม่ชัดเพราะบดบัง
ที่ว่ายังอาจบางทีกลับชี้ชัด


๏ เช่นนี้เองความฝันเช่นนี้เอง
ชีวิตจึงบรรเลงเพื่อยืนหยัด
เพื่อให้ชีวิตได้ร้อยรัด
ตราบชีวิตยังไม่ตัดขาดชีวิต


๏ เพื่อพบเพื่อพรากเพื่อผูกพัน
เพื่อผ่านคืนและวันแนบสนิท
เพื่อเรียนรู้หัวใจและความคิด
เพื่อจะหลุดเพื่อจะติดกับดักตน


๏ เพื่อพ้นเพื่อผ่านเมื่อพ้นผ่าน
วันนี้ของเมื่อวานอีกครั้งอีกหน
เพื่อวันนี้ของพรุ่งนี้ไปได้พ้น
สำหรับเราทุกทุกคนในวันนี้ !.

................................