๏ เหลืออะไรข้างในและข้างนอก
เรื่องราวย้ำบอกตอกย้ำให้
มีอะไรเหลือเหลืออะไร
ข้างนอกข้างในในทรงจำ

 


๏ เรื่องราวผ่านมากี่ครั้งผ่าน
เรื่องเล่าตำนานสูงยันต่ำ
เรื่องเล่าสีขาวและสีดำ
เรื่องราวเจ็บช้ำและชื่นบาน


๏ ผ่านมากี่เรื่องราวที่ผ่านพ้น
ในสายตาตนที่พ้นผ่าน
นอกสายตาตนเมื่อวันวาน
อะไรคือประจักษ์พยานของวันนี้


๏ ผ่านมากี่เรื่องราวที่ผ่านพ้น
ระหว่างคนต่อคนทุกถิ่นที่
ระหว่างกันต่อกันมีไม่มี
ขณะโลกระบายสีระบายเรา


๏ จากข้างในสู่ข้างนอกนอกและใน
จากอะไรสู่อะไรใหม่และเก่า
มีบางครั้งหนักบางครั้งเบา
เท่าและไม่เท่าที่เป็นไป

๏ เหลืออะไรข้างในและข้างนอก
เรื่องราวย้ำบอกตอกย้ำให้
มีอะไรเหลือเหลืออะไร
ข้างนอกข้างในในทรงจำ !.

......................................